Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys välittää ja ottaa kantaa

Ukrainan sota on vaikuttanut syvästi maailmantilanteeseen ja vahvasti myös Suomeen. Koskaan toisen maailmansodan jälkeen emme ole nähneet Euroopassa näin laajamittaista pakolaisaaltoa. 10 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Olemme saaneet kuulla vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja silmittömästä väkivallasta jonka kohteeksi ovat joutuneet myös siviilit. Myöskään kaikki venäläiset eivät ole tienneet, että heidät viedään sotimaan ja toisaalta sotaa on perusteltu heille disinformaation keinoin. Venäjälläkin on osoitettu mieltä sotatoimia vastaan ja paettu maasta. Sodan vaikutukset tulevat olemaan laajat ja kauaskantoiset. Maailmanlaajuinen ruokapula ja talousvaikutukset tulevat näkyviin pitkällä aikavälillä, puhumattakaan niistä sukupolvista, jotka yrittävät aikanaan toipua sodan traumaattisista kokemuksista. Suomeenkin on saapunut pakolaisia ja ihmisten halu auttaa monin tavoin on ollut jotain ennennäkemätöntä. Ensisijaista alkuvaiheen auttamista on kaikenlainen arjen vakauttaminen ja käytännön ongelmien ratkaisu.

Perheresilienssi ja yhteisöllisyys kasvavat ja ovat kasvaneet näiden valitettavien, monenlaista tuskaa ja ahdistusta aiheuttavien sietämättömien tapahtumien myötä. Tiedotusvälineiden kautta sota on sylissämme emmekä pääse sitä pakoon. On kuitenkin tärkeää että säätelemme omaa jaksamistamme ja autamme pariskuntia, perheitä, lapsia ja nuoria tässä inhimillisessä kriisissä joka koskettaa eri tavoin monella eri tasolla. Tiedotusvälineiden seuraamista on hyvä säädellä ja seurata vain luotettavia tietolähteitä. Sosiaalisen median käyttöä voi olla hyvä rajata. Auttaa voi monella tavalla, esimerkiksi tunnettujen järjestöjen kautta tai paikallisesti. Tärkeää on suojata lapsia ja nuoria liialta aikuisten epävarmuudelta ja huolestumiselta, luoda tilaa keskustelulle, tunteiden käsittelylle, asioiden yhdessä pohtimiselle kaikessa  rauhassa. Kukaan ei voi auttaa kaikkia, mutta jokainen voi auttaa jotakuta.

Huomasimme, että YK:n kansainvälinen perheiden päivä 15.5. osuu tänä vuonna Kaatuneiden muistopäiväksi. Kutsumme Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenet ja alueyhdistykset mukaan tekemään 15.5. klo 12.00 rauhanteko joko yksilöinä tai yhteisönä.  Teko voisi olla esim. kynttilän sytyttäminen hautausmaiden muualle haudattujen muistopaikalle tai muulle merkittävälle paikalle;  hiljainen hetki, hiljentyminen luonnossa, jokin yhteisöllinen ele, yleisöosastokirjoitus tai muuta vastaavaa. Tallennetaan nämä hetket valokuvin someen ja varustetaan ne hastageillä

#perheidenpäivä #kaatuneidenmuistopäivä #ukrainansota #perhejapariterapiayhdistys #perhevoimavarana #perheidenpuolesta

Kokoonnutaan samana päivänä yhteen myös Facebook-livessä klo 15.00!  Tapahtuma on kaikille avoin. Jaetaan päivän kokemuksia ja keskustellaan, miten perhe- ja pariterapeutit voivat auttaa ja lisätä turvallisuuden tunnetta lähisuhteissa. Yhdistyksen pj. Juha Metelinen kertoo, miten eurooppalaisissa perheterapiajärjestöissä on reagoitu ukrainalaisten auttamiseen.


Kansainvälisen perheiden päivän tapahtuma 15.5.2022.

Alueyhdistystiedote!

Toimikoon tämä tiedote teille alueyhdistyksille kutsuna ja inspiraationa! 15.5.22 kansainvälisen perheiden päivän mielenilmauksesta ja viettotavoista olemme Perhe- ja pariterapiayhdistyksessä ideoineet seuraavaa:

Huomasimme, että perheiden päivä sattuu tänä vuonna Kaatuneiden muistopäiväksi. Aluefoorumin avoimessa ideointitapahtumassa olimme yhtä mieltä siitä, että nyt tulee ottaa huomioon ajankohtainen maailman tila. Ukrainan tilanne koskettaa suuresti yksilöitä, perheitä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa.

Haastamme alueyhdistykset toimimaan kyseisenä ajankohtana jokaisen alueen resurssien mukaan. Ajatuksena olisi, että koko valtakunnan alueyhdistykset / perhe-ja pariterapeutit yksin tai yhteisöinä tekisivät 15.5. klo 12.00 ”rauhanteon”. Ehdotuksia muun muassa oli, että käydään laittamassa kynttilä hautausmaiden muistomerkeille tai muulle ”merkittävälle” paikalle;  hiljainen hetki ; pieni kävelylenkki yhdessä; hiljentyminen luonnossa… Tallennetaan nämä  hetket valokuvin someen.

Samana päivänä olisi ajatus kokoontua myös zoomissa klo 15!  Tässä voisi yhteisesti jakaa päivän kokemusta kuvin ja ajatuksin. Alustusta järjestetään ajankohtaisten asiantuntijoiden toimesta – Ukrainan sodan yhteiskunnallisesta vaikutuksesta – lähisuhteiden merkityksestä kriiseistä selviämisessä. Pyydetään alustaja paikalle, jonka jälkeen voidaan keskustella teemoista paikalla olevien osallistujien tarpeen mukaan.

Lisätietoja saa ja ideoita voi laittaa

Tanjalle!

 tanja@tuntumaa.fi

#perheidenpäivä

#kaatuneidenmuistopäivä

#ukrainansota

#perhejapariterapiayhdistys

#perhevoimavarana

#perheidenpuolesta