VII suomalainen perheterapiakongressi Tampereella 21.11.–23.11.2022!

Kongressin alku häämöttää jo!

Järjestyksessä seitsemäs suomalainen perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022. Paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Koska kongressi haluttiin järjestää terveysturvallisesti ja ensisijaisesti toivoimme mahdollisuutta toistemme tapaamiseen kasvotusten. Siitä syystä alkuperäistä aikataulua siirrettiin tähän syksyyn. Nyt kongressin alku vihdoin häämöttää jo!

Kongressin teemana on ”Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen”. Koronapandemiaan ja nyttemmin Ukrainan sotaan liittyen on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Resilienteissä yhteisöissä meillä on valtavat voimavarat toistemme kohtaamiseen ja auttamiseen.

Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Perheiden ja yhteisöjen resilienssin tukeminen ja vahvistaminen on merkityksellistä tässä ajassa. Tämän vuoksi kongressissa halutaan nostaa esiin kriisinkestävyyden, muutosjoustavuuden ja pärjäämisen näkökulmia. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.  Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen. Perheet ovat toimineet voimavarana koronapandemian haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja hyvinvointialueille siirtyminen tapahtuvat vuoden vaihteessa. Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten myötä. Yksilökeskeisyydestä on viisasta pyrkiä monenvälisiin yhteyksiin. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Ilmoittautuminen on edelleen käynnissä ja kongressiin mahtuu vielä mukaan. Lämpimästi tervetuloa osallistumaan kohtaamisten, oivallusten ja yhteisen läsnäolon äärelle! Erikoisuutena kongressissa on mm. työpaja Muumien perhesuhteista – maailman ainoassa Muumimuseossa sekä mononlaista muuta kiinnostavaa ohjelmaa! Lisäksi kutsumme mukaan yhteistyökumppaneita tarjoamalla kumppanuuspakettia, josta löydät lisätietoja täältä Yhteistyökumppanit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi).

Lisätietoja kongressista löytyy kongressin nettisivuilta perheterapia2022.fi ja kanavaltamme YouTubesta Tervetuloa VII suomalaiseen perheterapiakongressiin 30.3. – 1.4.2022! – YouTube. Seuraa myös yhdistyksen Facebook- ja Instragram-sivuja!

Tervetuloa kongressiin ja tuo kollegasikin mukaan! Kongressi on tarkoitettu kaikille perheiden ja parien kanssa työskenteleville, työnohjaajille, kouluttajille ja tutkijoille!


Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys välittää ja ottaa kantaa

Ukrainan sota on vaikuttanut syvästi maailmantilanteeseen ja vahvasti myös Suomeen. Koskaan toisen maailmansodan jälkeen emme ole nähneet Euroopassa näin laajamittaista pakolaisaaltoa. 10 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Olemme saaneet kuulla vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja silmittömästä väkivallasta jonka kohteeksi ovat joutuneet myös siviilit. Myöskään kaikki venäläiset eivät ole tienneet, että heidät viedään sotimaan ja toisaalta sotaa on perusteltu heille disinformaation keinoin. Venäjälläkin on osoitettu mieltä sotatoimia vastaan ja paettu maasta. Sodan vaikutukset tulevat olemaan laajat ja kauaskantoiset. Maailmanlaajuinen ruokapula ja talousvaikutukset tulevat näkyviin pitkällä aikavälillä, puhumattakaan niistä sukupolvista, jotka yrittävät aikanaan toipua sodan traumaattisista kokemuksista. Suomeenkin on saapunut pakolaisia ja ihmisten halu auttaa monin tavoin on ollut jotain ennennäkemätöntä. Ensisijaista alkuvaiheen auttamista on kaikenlainen arjen vakauttaminen ja käytännön ongelmien ratkaisu.

Perheresilienssi ja yhteisöllisyys kasvavat ja ovat kasvaneet näiden valitettavien, monenlaista tuskaa ja ahdistusta aiheuttavien sietämättömien tapahtumien myötä. Tiedotusvälineiden kautta sota on sylissämme emmekä pääse sitä pakoon. On kuitenkin tärkeää että säätelemme omaa jaksamistamme ja autamme pariskuntia, perheitä, lapsia ja nuoria tässä inhimillisessä kriisissä joka koskettaa eri tavoin monella eri tasolla. Tiedotusvälineiden seuraamista on hyvä säädellä ja seurata vain luotettavia tietolähteitä. Sosiaalisen median käyttöä voi olla hyvä rajata. Auttaa voi monella tavalla, esimerkiksi tunnettujen järjestöjen kautta tai paikallisesti. Tärkeää on suojata lapsia ja nuoria liialta aikuisten epävarmuudelta ja huolestumiselta, luoda tilaa keskustelulle, tunteiden käsittelylle, asioiden yhdessä pohtimiselle kaikessa  rauhassa. Kukaan ei voi auttaa kaikkia, mutta jokainen voi auttaa jotakuta.

Huomasimme, että YK:n kansainvälinen perheiden päivä 15.5. osuu tänä vuonna Kaatuneiden muistopäiväksi. Kutsumme Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenet ja alueyhdistykset mukaan tekemään 15.5. klo 12.00 rauhanteko joko yksilöinä tai yhteisönä.  Teko voisi olla esim. kynttilän sytyttäminen hautausmaiden muualle haudattujen muistopaikalle tai muulle merkittävälle paikalle;  hiljainen hetki, hiljentyminen luonnossa, jokin yhteisöllinen ele, yleisöosastokirjoitus tai muuta vastaavaa. Tallennetaan nämä hetket valokuvin someen ja varustetaan ne hastageillä

#perheidenpäivä #kaatuneidenmuistopäivä #ukrainansota #perhejapariterapiayhdistys #perhevoimavarana #perheidenpuolesta

Kokoonnutaan samana päivänä yhteen myös Facebook-livessä klo 15.00!  Tapahtuma on kaikille avoin. Jaetaan päivän kokemuksia ja keskustellaan, miten perhe- ja pariterapeutit voivat auttaa ja lisätä turvallisuuden tunnetta lähisuhteissa. Yhdistyksen pj. Juha Metelinen kertoo, miten eurooppalaisissa perheterapiajärjestöissä on reagoitu ukrainalaisten auttamiseen.