Dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntäminen perheterapiassa -koulutus 11-12.11.2021

Dialektinen käyttäytymisterapia on käyttäytymisterapioihin pohjautuvat terapiamuoto, jolla autetaan tunnesäätelyn haasteista kärsiviä ihmisiä. Lapsen tunnesäätelyn kehittymisessä ja tunnesäätelyn haasteissa vanhemmuus on ensisijaisessa roolissa. Vanhemmat kaipaavat perheterapiaan käytännönläheistä työskentelytapaa, jossa he saavat uusia näkökulmia ja ”välineitä” vanhemmuuteen. Koulutus antaa perheterapeuteille uutta ajattelutapaa ja käytännönläheisiä työkaluja terapiaprosesseihin perheissä, joissa on tunnesäätelyn haasteita. Näitä haasteita voivat olla mm. päihteiden käyttö, impulsiivinen käyttäytyminen, voimakas ahdistuneisuus, itsetuhoinen käyttäytyminen ja tunteiden välttely. Koulutuspäivät pitävät sisällään teoriaa, demoja, käytännön esimerkkejä sekä harjoittelua.

Kouluttaja: Tunne Mielesi Oy/ Janne Vikki

 • Sairaanhoitaja (AMK), Psykoterapeutti (erityistason perheterapia), Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) –intensiivikoulutettu, Työnohjaaja, prosessikonsultti, Yli 14 vuoden työkokemus nuoriso- ja aikuispsykiatrialta, toiminut työnohjaajana lastensuojelussa ja psykiatrialla kymmenissä prosesseissa vuodesta 2015 lähtien, kouluttanut satoja tunteja mm. DKT:n hyödyntämistä lastensuojelussa, psykiatrialla ja perheterapiassa.

Koulutusaikataulu ja sisältö:

 • 11.11.2021 klo 8.30 – 15.30
  • Dialektinen käyttäytymisterapia pähkinänkuoressa
  • Tunnesäätelyn haasteet ja niiden kehittyminen
  • Käyttäytymisen ja taitopuutosten tutkiminen, ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen ketjuanalyysin avulla
  • Vanhempien kanssa työskentelyn prioriteetit kun lapsella on tunnesäätelyn haasteita
 • 12.11.2021 klo 8.30 – 15.30
  • Taitopuutosten paikkaaminen taitojen opettamisen avulla. Strukturoitu malli ja ex-tempore -malli
  • Vahvistussuhteisiin vaikuttaminen lapsen käyttäytymisen ohjaamisessa
  • Vanhemman omat tunnesäätelytaidot
  • Dialektisen ajattelun taito vuorovaikutuksen parantamisessa
  • Validoinnin taito välttelykäyttäytymisen vähentämisessä ja tunnesäätelyn tukemisessa

Koulutuspaikka: Zoom -etäkoulutus

Yhteistyössä Tunne Mielesi Oy ja Suomen Perheterapiayhdistys


VII suomalainen perheterapiakongressi Tampereella 30.3.–1.4.2022!

Se on jo lähellä! Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 30.3. – 1.4.2022, paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Tarvittaessa kongressi järjestetään etäyhteyksien välityksellä – toki toivomme voivamme tavata kasvotusten!

Kongressin teemana on Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen. Koronapandemian kurimuksessa on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon merkitys on korostunut niin kotikaranteenissa kuin etätöissäkin: kuunteleminen ja läsnäolo vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Ilmoittautuminen on jo käynnistynyt ja ehdotuksia kongressiesityksiksi otetaan vastaan 18.10.2021 alkaen osoitteessa Abstraktit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi) – tule mukaan! Erikoisuutena kongressissa on työpaja Muumien perhesuhteista – maailman ainoassa Muumimuseossa! Lisäksi kutsumme mukaan yhteistyökumppaneita tarjoamalla kumppanuuspakettia, josta löydät lisätietoja täältä Yhteistyökumppanit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi).

Lisätietoja kongressista löytyy kongressin nettisivuilta perheterapia2022.fi ja kanavaltamme YouTubesta Tervetuloa VII suomalaiseen perheterapiakongressiin 30.3. – 1.4.2022! – YouTube. Seuraa myös yhdistyksen Facebook- ja Instragram-sivuja!

Tule mukaan ja tuo kolleegasikin, kongressi on tarkoitettu kaikille perheiden ja parien kanssa työskenteleville, työnohjaajille, kouluttajille ja tutkijoille!