Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys

Suomen Perheterapiayhdistys on perustettu vuonna 1984. Vuodesta 2022 alkaen yhdistyksen nimi on Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perhe- ja pariterapiaa ja perhe- ja pariterapeuttista työskentelyä sekä tuoda esiin perhe- ja pariterapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta ja vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa. Tarkoitus on myös lisätä perhe- ja pariterapeuttien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-,  tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja omaan alaansa liittyvistä asioista.

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys julkaisee Perhe- ja pariterapia -lehteä. Löydät sen osoitteesta www.perheterapialehti.fi. Viimeisin numero on ilmestynyt 03/2022 ja kaikille luettavissa on Aino Maija Rautkallion artikkeli Bahtinin käsityksistä dialogisuuteen liittyen. Myös paljon muuta innostavaa luettavaa on tarjolla! Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenetuna saat lehden lukuoikeuden ilmaiseksi! Jos sinulta puuttuu vielä käyttäjätunnus, ole yhteydessä sihteeri@perheterapiayhdistys.fi niin saat ohjeet, miten luot ne ja pääset lukemaan muun muassa lasten kanssa tehtävästä perheterapiasta, resilienssistä ja yhteisövaikuttavuudesta ja kehollisesta synkroniasta pariterapiassa!

Johtokunta 2022

Puheenjohtaja Juha Metelinen (Kuopio)
Mielenterveyshoitaja, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
juhametelinen@gmail.com
050 3692 893

Varapuheenjohtaja Kirsi Heikinheimo (Helsinki)
Sosionomi YAMK, perhe- ja pariterapeutti
kirsi.heikinheimo@supli.fi
040 6891 518

Tiedottaja Terhi Kotilainen (Tampere)
YTM, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
terhi@terapia-tyonohjaus.fi
044 2774 778

Alueyhdistys- ja yrittäjäverkostovastaava Tanja Pihlaja (Jyväskylä)
YTM, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
tanja@tuntumaa.fi
050 5294 025

Koulutus- ja tapahtumavastaava Kristiina Jussila (Tornio)
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
kristiina.jussila@gmail.com
040 5890 817

Koulutus- ja tapahtumavastaava Ilkka Määttä (Järvenpää)
Nuorisotyönohjaaja, perhe- ja pariterapeutti
ilkka.maatta@outlook.com
044 9763 540

Perhe- ja pariterapialehdestä vastaava Päivi Kangas (Alavus/Hämeenlinna)
TM, PsT, perhe- ja paripsykoterapeutti, psykologian, filosofian ja uskonnon aineenopettaja
paivikristiina.kangas@gmail.com
050 3421 442

Verkkosivujen päivittäjä J-P Salonen (Järvenpää)
sosionomi, pari- ja perheterapeutti
j-p-salonen@sanapukimo.fi
050 3372 227

Verkkosivujen päivittäjä Seppo Airaksinen (Oulu)
sairaanhoitaja, perheterapeutti
seppoairaksinen@yahoo.co.uk
050 5291 938

Johtokunnan ulkopuolinen toimihenkilö

Järjestösihteeri Elina Palonen
sihteeri@perheterapiayhdistys.fi
040 5336 240

Yhdistyksen osoite:

Puheenjohtaja Juha Metelinen

Kellotarhantie 3
70460 Kuopio

Yhdistyksen Y-Tunnus: 0991310-5

Jäsenmaksu 40e / vuosi

Jäsenmaksu eläkeläiset 30e/ vuosi

Verkkolasku tiedot

Operaattori: Apix Messaging Oy (003723327487)

Verkkolaskuosoite: 003709913105

OVT-Tunnus: 003709913105

Yhdistyksen johtokunta 2022

Kannanotot: Voit pyytää yhdistyksen johtokunnan kannanottoja johonkin sinua askarruttavaan asiaan. Pyynnön voi osoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle, järjestösihteerille tai johtokunnan jäsenille.

Kannanottojen arkisto