Suomen perheterapiayhdistys

Suomen Perheterapiayhdistys on perustettu vuonna 1984. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä sekä tuoda esiin perheterapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta ja vahvistaa sen asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-,  tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja omaan alaansa liittyvistä asioista.

Suomen perheterapiayhdistys julkaisee Perhe- ja pariterapia -lehteä ja löydät sen osoitteesta www.perheterapialehti.fi. Uusin numero on ilmestynyt viikolla 41/2021 ja sen teemana on lapset perheterapiassa. Suomen perheterapiayhdistyksen jäsenetuna saat lehden lukuoikeuden ilmaiseksi! Jos sinulta puuttuu vielä tunnukset, ole yhteydessä sihteeri@perheterapiayhdistys.fi niin saat ohjeet, miten luot ne ja pääset lukemaan muun muassa mentalisaatiopohjaisesta lapsikeskeisestä perheinterventiosta!

Johtokunta 2021

Puheenjohtaja Juha Metelinen (Kuopio)
Mielenterveyshoitaja, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
juha.metelinen@gmail.com
050 3692 893

Varapuheenjohtaja Ilkka Määttä (Helsinki/Järvenpää)
Nuorisotyönohjaaja, perhe- ja pariterapeutti
ilkka.maatta@outlook.com
040 6846 044

Tiedottaja Terhi Kotilainen (Tampere)
YTM, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
terhi@terapia-tyonohjaus.fi
044 2774 778

Kristiina Jussila (Tornio)
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
kristiina.jussila@gmail.com
040 5890 817

Alueyhdistys- ja yritysvastaava Tanja Pihlaja (Jyväskylä)
YTM, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
tanja@tuntumaa.fi
040 8290 112

Kirsi Heikinheimo (Helsinki)
Sosionomi YAMK, perhe- ja pariterapeutti
kirsi.heikinheimo@supli.fi
040 6891 518

Päivi Kangas
TM, PsT, perhe- ja paripsykoterapeutti, psykologian, filosofian ja uskonnon aineenopettaja
paivikristiina.kangas@gmail.com
050 3421 442

Seppo Airaksinen (Oulu)
Lähihoitaja, perheterapeutti
seppoairaksinen@yahoo.co.uk
050 5291

Johtokunnan ulkopuoliset toimihenkilöt

Järjestösihteeri Elina Palonen
sihteeri@perheterapiayhdistys.fi
040 5336 240

Talousasioista vastaava Anita Birstolin
Terveystieteen maisteri, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
anita.birstolin@perheterapiayhdistys.fi
044 5368 531

Kannanotot

Voit pyytää yhdistyksen johtokunnan kannanottoja johonkin sinua askarruttavaan asiaan. Pyynnön voi osoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle, järjestösihteerille tai johtokunnan jäsenille.

Kannanottojen arkisto