Suomen perheterapiayhdistys

Suomen Perheterapiayhdistys on perustettu vuonna 1984. Vuodesta 2022 alkaen yhdistyksen nimi on Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perhe- ja pariterapiaa ja perhe- ja pariterapeuttista työskentelyä sekä tuoda esiin perhe- ja pariterapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta ja vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa. Tarkoitus on myös lisätä perhe- ja pariterapeuttien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-,  tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja omaan alaansa liittyvistä asioista.

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys julkaisee Perhe- ja pariterapia -lehteä. Löydät sen osoitteesta www.perheterapialehti.fi. Uusin numero on ilmestynyt viikolla 50/2021 ja sen teemana on perheterapian monimuotoisuus. Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenetuna saat lehden lukuoikeuden ilmaiseksi! Jos sinulta puuttuu vielä käyttäjätunnus, ole yhteydessä sihteeri@perheterapiayhdistys.fi niin saat ohjeet, miten luot ne ja pääset lukemaan muun muassa lasten kanssa tehtävästä perheterapiasta, resilienssistä ja yhteisövaikuttavuudesta ja kehollisesta synkroniasta pariterapiassa!

Johtokunta 2021

Puheenjohtaja Juha Metelinen (Kuopio)
Mielenterveyshoitaja, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
juha.metelinen@gmail.com
050 3692 893

Varapuheenjohtaja Ilkka Määttä (Helsinki/Järvenpää)
Nuorisotyönohjaaja, perhe- ja pariterapeutti
ilkka.maatta@outlook.com
040 6846 044

Tiedottaja Terhi Kotilainen (Tampere)
YTM, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
terhi@terapia-tyonohjaus.fi
044 2774 778

Kristiina Jussila (Tornio)
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
kristiina.jussila@gmail.com
040 5890 817

Alueyhdistys- ja yritysvastaava Tanja Pihlaja (Jyväskylä)
YTM, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
tanja@tuntumaa.fi
040 8290 112

Kirsi Heikinheimo (Helsinki)
Sosionomi YAMK, perhe- ja pariterapeutti
kirsi.heikinheimo@supli.fi
040 6891 518

Päivi Kangas
TM, PsT, perhe- ja paripsykoterapeutti, psykologian, filosofian ja uskonnon aineenopettaja
paivikristiina.kangas@gmail.com
050 3421 442

Seppo Airaksinen (Oulu)
Lähihoitaja, perheterapeutti
seppoairaksinen@yahoo.co.uk
050 5291

Johtokunnan ulkopuoliset toimihenkilöt

Järjestösihteeri Elina Palonen
sihteeri@perheterapiayhdistys.fi
040 5336 240

Talousasioista vastaava Anita Birstolin
Terveystieteen maisteri, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti
anita.birstolin@perheterapiayhdistys.fi
044 5368 531

Kannanotot

Voit pyytää yhdistyksen johtokunnan kannanottoja johonkin sinua askarruttavaan asiaan. Pyynnön voi osoittaa yhdistyksen puheenjohtajalle, järjestösihteerille tai johtokunnan jäsenille.

Kannanottojen arkisto