Tietoa yhdistyksestä

Suomen Perheterapiayhdistys on perustettu vuonna 1984. Vuodesta 2022 alkaen yhdistyksen nimi on Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perhe- ja pariterapiaa ja perhe- ja pariterapeuttista työskentelyä sekä tuoda esiin perhe- ja pariterapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta ja vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa. Tarkoitus on myös lisätä perhe- ja pariterapeuttien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-,  tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja omaan alaansa liittyvistä asioista.

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys julkaisee Perhe- ja pariterapia -lehteä. Löydät sen osoitteesta www.perheterapialehti.fi. Viimeisin numero on ilmestynyt 03/2022 ja kaikille luettavissa on Aino Maija Rautkallion artikkeli Bahtinin käsityksistä dialogisuuteen liittyen. Myös paljon muuta innostavaa luettavaa on tarjolla! Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenetuna saat lehden lukuoikeuden ilmaiseksi! Jos sinulta puuttuu vielä käyttäjätunnus, ole yhteydessä sihteeri@perheterapiayhdistys.fi niin saat ohjeet, miten luot ne ja pääset lukemaan muun muassa lasten kanssa tehtävästä perheterapiasta, resilienssistä ja yhteisövaikuttavuudesta ja kehollisesta synkroniasta pariterapiassa!