Kela-terapian hakeminen

SAMMA TEXT PÅ SVENSKA

Perhe- ja pariterapia ovat psyykkisiä häiriöitä ja vuorovaikutussuhteita hoitavia psykoterapiamuotoja. Niitä voidaan käyttää mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutusmuotoina erityisesti silloin tarkasti määritettävissä olevien sekä sairauksien yhteydessä, kun tarvitaan tukea koko perheen tai parisuhteen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen, lapsen ja vanhempien väliseen suhteeseen, perheenjäsenen sairauden kuormittaviin tilanteisiin tai perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin. Perhe- ja pariterapiassa kuten yksilöterapiassakin, on useita teoreettisia lähtökohtia mm. systeeminen, kognitiivinen ja psykodynaaminen – eri suuntausten välillä ei ole tutkimuksissa noussut esiin merkittäviä vaikuttavuuseroja.

Perhe- ja pariterapia ovat tuloksellisia sekä kustannustehokkaita mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, syömisongelmien, skitsofrenian, päihdeongelmien ja somaattisten sairauksien aiheuttamien psyykkisten oireiden hoidossa. Perhe- ja pariterapia voi olla pääasiallinen kuntoutusmuoto tai osa hoitokokonaisuutta. Tukihoitona perhe- ja pariterapiaa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa muun hoidon tuloksellista jatkumista tai hoitomyöntyvyyttä vaikeuttaa perheen vuorovaikutuksen lukkiutuminen. Perheen sekä parisuhteen kanssa työskentely ovat mukana mieliala-, ahdistuneisuus-, syömis- ja päihdehäiriöiden sekä skitsofrenian Käypä hoito -suosituksissa.

Pariterapiaa saaneessa ryhmässä potilaat toipuivat verrokkeja paremmin masennusoireiden, yleisen toimintakyvyn, mielenterveyden sekä alkoholinkäytön mittareilla. Masentuneiden kumppaneista jopa 40 % oirehtii psyykkisesti ja on avun tarpeessa. Kumppanit jäävät usein vaille tukea.

Perhe- ja pariterapia ovat KELA:n tukemina psykoterapiamuotoina vajaakäytössä
niiden hyötyihin ja tarjontaan nähden. Vuonna 2021 koko maassa aikuisten
kuntoutuspsykoterapioita myönnettiin 45 530, joista yksilöterapioita oli 44534 ja
perhepsykoterapiaa 411 ja paripsykoterapiaa 418 sekä ryhmäpsykoterapiaa 349. Vuonna
2022 kuntoutuspsykoterapiaa myönnettiin 46 227 aikuiselle, näistä yksilöterapioita oli 45
168 ja perhepsykoterapiaa 425 ja paripsykoterapiaa 469 sekä ryhmäpsykoterapiaa 372.

Perhe- ja pariterapia kuntoutuspsykoterapiana

 • Perhe- ja pariterapiaa voi saada kuntoutuspsykoterapiana
 • Yksilöterapian rinnalle voi saada perhe- ja pariterapiajaksoja ja myös perhe- ja
 • pariterapian rinnalle voi saada yksilöpsykoterapiajaksoja
 • Kriteereinä on KELA:n määrittämät raamit kuntoutuspsykoterapialle:
  • Käyntejä voi olla vuodessa enintään 80
  • 200 käyntiä kolmessa vuodessa ei saa ylittyä
  • Käyntityypit voivat vaihdella
  • Yksilö- ja perheterapian jaksot voi hakea samalla lausunnolla ja hakemuksella, kun näiden tarve on yksilöllisesti perusteltu kuntoutussuunnitelmassa
  • Mikäli tarve muuttuu kesken kuntoutuksen, voidaan tehdä lisälausunto ja hakemus
 • Kelan korvaus perheterapiassa on 63,91€ /60min ja 95,87€ /90min
 • Perhe- ja pariterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena
 • Vaativana kuntoutuksena voi saada erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyä ja vaikeuttaa arkea
 • Kuntoutussuunnitelman perusteella myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan ja kokonaiskesto arvioidaan erityislääkärin lausuman yksilöllisen tarpeen mukaan, eri terapioita voidaan jaksottaa ja yhdistellä
 • Palvelun saajalla on oikeus valita palvelun tuottava psykoterapeutti Kelan hyväksymistä sopimuspalveluntuottajista
 • Perhe- ja pariterapiaa rinnalle voidaan hakea myös yksilöterapiaa – nämä voi hakea yhdellä hakemuksella ja lausunnolla, kuntoutussuunnitelmassa tulee määritellä yksilölliset tarpeet eri terapiamuotoihin
 • Vanhempainohjaus lasten/nuorten yksilöterapiaan voidaan hakea samalle terapeutille tai erikseen perheterapeutille – nämä voi tehdä samalla lausunnolla ja hakemuksella
 • Vaativasta lääkinnällisesti kuntoutuksesta kuntoutujalle ei tule maksettavaksi omavastuuta
 • Täältä voit tulostaa tiedotteen, härifrån på svenska

Lue myös

Yhteyshenkilöt

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry

Puheenjohtaja

Tanja Pihlaja

tanja@tuntumaa.fi

Varapuheenjohtaja ja tiedottaja Terhi Kotilainen
terhi@terapia-tyonohjaus.fi

Alueyhdistysvvastaava
Mia Montonen
mia.montonen@gmail.comLähteet

 • Aaltonen, J 2012: Perheterapia. Teoksessa: Psykoterapiat (Huttunen&Kalska) Duodecim
 • Borchers, P & Kuhlman, I 2018: Pariterapian vaikuttavuus
 • Carr, A 2019; Family therapy and systemic interventions for child-focused problems: the current evidence base
 • Carr, A 2014; The Evidence base for couple therapy, family therapy and systemic interventions for adult-focused problems
 • Lindfors, O. 2014: Pari- ja perheterapiat masennuksen hoidossa
 • Moore, A&Crane, R 2014; Relational Diagnosis and Psychotherapy Treatment Cost Effectiveness
 • Seikkula. J., Aaltonen, J., Kalla, O., Saarinen. P & Tolvanen, A. (2012), Couple Therapy for Depression in a Naturalistic Setting in Finland: A 2-year Radomized Trial. Journal of Family Therapy.