Koulutukset ja tapahtumat

2023:

Peter Rober Helsingissä 27.-28.11. 2023: Perhesalaisuudet  ja niiden valikoiva paljastaminen: Mistä perheissä puhutaan, mitä ei vielä sanota ja mitä arveluttaa ottaa puheeksi sekä Terapeutin persoona työssä: terapeutin kokemuksista ja sisäisestä keskustelusta terapiaprosessin aikana.

Professori PsT, kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia) Peter Roberin kaksipäiväiseen työpajaan! Ilmoittautuminen on avoinna ainoastaan yhdistyksemme jäsenille 23.6.2023 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on kaikille avoin. Koulutus toteutuu Helsingissä Ostrobotnian juhlasalissa (Museokatu 10,00100 Helsinki)  27. – 28.11. 2023. Koulutuksessa on avustava tulkkaus (keskeinen aines tulkataan) ja työskentelystä osa tapahtuu pienryhmissä suomenkielellä. Kielitaidon puolesta ei siis tarvitse epäröidä koulutukseen osallistumista!

Työpajassa kehität itseäsi ja vahvistat ammatillista osaamistasi ihmisten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa työskentelyssä.  Koulutus on tarkoitettu perhe- ja pariterapeuteille sekä kaikille, jotka työssään kohtaavat ihmisiä perheineen ja yhteisöineen. 

Peter Rober on perheterapeutti ja perheterapiakouluttaja joka toimii psykologian professorina Leuvenin yliopistossa Belgiassa. Hän on käynyt useita kertoja Suomessa. Roberin tapa kouluttaa on käytännönläheinen ja prosesseja liikkeelle laittava. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa keskittyvät perheterapian käytäntöön ja perhepsykoterapian prosesseihin. Hän on erityisesti kiinnostunut siitä, kuinka terapeutti käyttää omaa persoonaansa työssään ja mikä on terapeutin sisäisen keskustelun merkitys terapiatyön tekemisessä. Työpajaan otetaan 180 osallistujaa.

Työpajassa on kaksi teemaa: toinen on terapeutin sisäiset äänet ja niiden merkitys perheterapeutin työssä otsikolla Terapeutin persoona työssä: terapeutin kokemuksista ja sisäisestä keskustelusta terapiaprosessin aikana.

Tässä työpajan osuudessa pohdimme tapoja, joilla terapeutin persoonasta voi tulla osa terapeuttista prosessia.

Tutkimusten mukaan terapeutit kokevat monenlaisia tunteita ja ajatuksia ollessaan tekemisissä asiakkaiden kanssa.  Nämä kokemukset voivat olla häiritseviä, ne voivat antaa uusia ajatuksia tai ne voivat olla hyödyllisiä yhteyden luomisessa asiakkaisiin. 

Terapeuttisessa prosessissa terapeutin kokemukset voivat olla myös haastavia ja hämmentäviä (esimerkiksi terapeutin kokiessa ärtymystä). Joskus terapeutin kokemukset ja tunteet voivat saada hänet epätietoiseksi, eikä hän tiedä, mitä tehdä kun on umpikujassa.  Tämä on usein lähtökohtana reflektoivalle pohdinnalle siitä, mitä terapeutti on kokenut istunnossa, mutta mikä on mahdollisesti jäänyt sanoittamatta.  Tässä työpajassa tutkimme, miten terapeutin sanattomaksi jääneet kokemukset voivat osaltaan auttaa terapeuttia ja perhettä pääsemään terapeuttisessa prosessissa jälleen eteenpäin. 

.

Perheterapiakeskusteluissa vallitsee aina jännite puhumisen ja vaikenemisen välillä.  Se, mitä istunnossa sanotaan, on valikoima siitä, mitä olisi voitu sanoa.  Tällä avoimuuden ja läheisyyden, jakamisen ja jakamatta jättämisen, paljastamisen ja salaamisen kietoutuneisuudella on monia muotoja.  Perheterapeutille tämä jännite näkyy esimerkiksi siinä, miten perheenjäsenet rakentavat istuntoa yhdessä ja miten he jakavat puhumisen ja vaikenemisen asemia. 

Tämä työpajan osuus on käytännönläheinen.  Pohdimme, miten monin tavoin perheterapeutti voi suhtautua siihen mitä sanotaan, mitä ei vielä sanota ja puhumisen epäröintiin.  Keskitymme esimerkiksi terapian alkuun ja siihen, mitä puhe ja hiljaisuus tuo ilmi perheiden ja parien tapaamisissa. Reflektoimme myös perhesalaisuuksien monimutkaisuutta kerrottujen tarinoiden valossa, joka peittää kertomatta jääneiden tarinoiden jättämän aukon.

Työpajapäivien aikataulu

9.00 – 10.30 Koulutuspäivän avaus ja sessio 1

10.30 – 10.45 Tauko

10.45 – 12.00 Sessio 2

12.00 – 13.00 Lounas (Bottalla etukäteen maksettuna tai vapaavalintaisessa paikassa)

13.00 – 14.30 Sessio 3

14.30 – 14.45 Tauko

14.45 – 16.00 Sessio 4 ja päivän päätöskeskustelu

Työpajan hinta sisältää koulutuksen, eteispalvelun  sekä aamu- ja iltapäivän kahvitarjoilun 

Suomen Perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäseniltä 280€  (308€ lounaan kanssa)

ei – jäseniltä 380€ (408€ lounaan kanssa). 

Ilmoittautuminen on avoinna vain yhdistyksen jäsenille 23.6.2023 saakka, sen jälkeen kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset järjestösihteeri Elina Paloselle sihteeri@perheterapiayhdistys.fi. Ilmoittautuessasi kirjoita viestiin osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tarkat laskutustiedot. Peruutukset 31.10.203 saakka ilman kustannuksia. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eli maksua ei palauteta, mutta osallistujan nimen voi vaihtaa, jos et pääse osallistumaan työpajaan. 

Mikäli haluat lounastaa Bottalla, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Lounaan hinta on 14€/pvä ja se maksetaan etukäteen työpajamaksun yhteydessä.

Luettavaa aiheesta: 

Rober, P. (2011) The therapist’s experiencing in family therapy practice. Journal of Family Therapy, 33, 233 – 255.

Rober, P. (2016) Addressing the Person of the Therapist in Supervision: The Therapist’s Inner Conversation Method. Family Process, 56, 487 – 500.

Rober, P. (2017) In Therapy Together: Family Therapy as a Dialogue. London: Palgrave McMillan.

Rober, P. (2021) The dual process of intuitive responsivity and reflective self-supervision: About the therapist in family therapy practice. Family Process, 60, 1033 – 1047.

Rober, P., Walravens, G. & Versteynen, L. (2012) “In search of a tale they can live with”: About loss, family secrets and selective disclosure. Journal of Marital and Family Therapy, 38, 529 – 541.

Rober, P. & Rosenblatt, P. (2017) Silence and Memories of War: An Autoethnographic Exploration of Family Secrecy. Family Process, 56, 250 – 261.

Rober, P. (2017) In Therapy Together: Family Therapy as a Dialogue. London: Palgrave McMillan.

Perheterapiakongressin yhteistyökumppanit:

Tarkempaa tietoa perheterapiakongressin yhteistyökumppaneista ja mahdollisuus ilmoittautua mukaan kongressin yhteistyökumppaneiden sivulla. https://perheterapia2022.fi/yhteistyokumppanit