Peter Rober kouluttaa Helsingissä 27.-28.11. 2023

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry

Peter Roberin työpaja Helsingissä 27.-28.11.2023

Paikka: Helsinki, Ostrobotnian juhlasali (Museokatu 10,00100 Helsinki)  27. – 28.11. 2023 Klo 9.00 -16.00. 

Koulutuksessa on avustava tulkkaus (keskeinen aines tulkataan) ja työskentelystä osa tapahtuu pienryhmissä suomenkielellä. Kielitaidon puolesta ei siis tarvitse epäröidä koulutukseen osallistumista!

Työpajassa kehität itseäsi ja vahvistat ammatillista osaamistasi ihmisten, heidän perheidensä ja verkostojen kanssa työskentelyssä.  Koulutus on tarkoitettu perhe- ja pariterapeuteille sekä kaikille, jotka työssään kohtaavat ihmisiä perheineen ja yhteisöineen. 

Peter Rober on perheterapeutti ja perheterapiakouluttaja, joka toimii psykologian professorina Leuvenin yliopistossa Belgiassa. Roberin tapa kouluttaa on käytännönläheinen ja prosesseja liikkeelle laittava! Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa keskittyvät perheterapian käytäntöön ja perhepsykoterapian prosesseihin. Hän on erityisesti kiinnostunut siitä, kuinka terapeutti käyttää omaa persoonaansa työssään ja mikä on terapeutin sisäisen keskustelun merkitys terapiatyön tekemisessä. Seminaari on englanninkielinen ja keskeinen osa luennoista tulkataan suomeksi. Mukaan mahtuu 180 ensin ilmoittautunutta!

Työpajassa on kaksi teemaa: tutkimme terapeutin sisäisiä ääniä ja niiden merkitystä perheterapeutin työssä otsikolla Terapeutin persoona työssä: terapeutin kokemuksista ja sisäisestä keskustelusta terapiaprosessin aikana.

Tässä työpajan osuudessa pohdimme tapoja, joilla terapeutin persoonasta voi tulla osa terapeuttista prosessia.

Tutkimusten mukaan terapeutit kokevat monenlaisia tunteita ja ajatuksia ollessaan tekemisissä asiakkaiden kanssa.  Nämä kokemukset voivat olla häiritseviä, ne voivat antaa uusia ajatuksia tai ne voivat olla hyödyllisiä yhteyden luomisessa asiakkaisiin. Terapeuttisessa prosessissa terapeutin kokemukset voivat olla myös haastavia ja hämmentäviä (esimerkiksi terapeutin kokiessa ärtymystä). Joskus terapeutin kokemukset ja tunteet voivat johtaa umpikujaan, kun ei tiedä mitä tekisi tai mikä auttaisi.  Tämä on usein lähtökohtana reflektoivalle pohdinnalle: mitä terapeuttina kokenut istunnossa, mutta mikä on jäänyt sanoittamatta.  Tässä työpajassa tutkimme, miten terapeutin sanattomaksi jääneet kokemukset voivat osaltaan auttaa terapeuttia ja perhettä pääsemään terapeuttisessa prosessissa jälleen eteenpäin. 

Luettavaa aiheesta: 

Rober, P. (2011) The therapist’s experiencing in family therapy practice. Journal of Family Therapy, 33, 233 – 255.

Rober, P. (2016) Addressing the Person of the Therapist in Supervision: The Therapist’s Inner Conversation Method. Family Process, 56, 487 – 500.

Rober, P. (2017) In Therapy Together: Family Therapy as a Dialogue. London: Palgrave McMillan.

Rober, P. (2021) The dual process of intuitive responsivity and reflective self-supervision: About the therapist in family therapy practice. Family Process, 60, 1033 – 1047.


Toisena teemana työpajassa syvennytään asiakastyön ilmiöihin otsikolla

Perhesalaisuudet  ja niiden valikoiva paljastaminen: Mistä perheissä puhutaan, mitä ei vielä sanota ja puhumisen epäröinti.

Perheterapiakeskusteluissa vallitsee aina jännite puhumisen ja vaikenemisen välillä.  Se, mitä istunnossa sanotaan, on joku valinta kaikesta siitä, mitä olisi voitu sanoa.  Tällä avoimuuden ja läheisyyden, jakamisen ja jakamatta jättämisen, paljastamisen ja salaamisen kietoutuneisuudella on monia muotoja.  Perheterapeutille tämä jännite näkyy esimerkiksi siinä, miten perheenjäsenet rakentavat istuntoa yhdessä ja miten he jakavat puhumisen ja vaikenemisen asemia. 

Tämä työpajan osuus on käytännönläheinen.  Pohdimme, miten monin tavoin perheterapeutti voi suhtautua siihen mitä sanotaan, mitä ei vielä sanota ja puhumisen epäröintiin.  Keskitymme esimerkiksi terapian alkuun ja siihen, mitä puhe ja hiljaisuus tuo ilmi perheiden ja parien tapaamisissa. Reflektoimme myös perhesalaisuuksien monimutkaisuutta kerrottujen tarinoiden valossa, joka peittää kertomatta jääneiden tarinoiden jättämän aukon.

Luettavaa aiheesta:

Rober, P., Walravens, G. & Versteynen, L. (2012) “In search of a tale they can live with”: About loss, family secrets and selective disclosure. Journal of Marital and Family Therapy, 38, 529 – 541.

Rober, P. & Rosenblatt, P. (2017) Silence and Memories of War: An Autoethnographic Exploration of Family Secrecy. Family Process, 56, 250 – 261.

Rober, P. (2017) In Therapy Together: Family Therapy as a Dialogue. London: Palgrave McMillan.

Työpajapäivien aikataulu

9.00 – 10.30        Koulutuspäivän avaus ja sessio 1

10.30 – 10.45     Kahvitauko

10.45 – 12.00     Sessio 2

12.00 – 13.00     Lounas (Bottalla etukäteen maksettuna tai vapaavalintaisessa paikassa)

13.00 – 14.30     Sessio 3

14.30 – 14.45     Kahvitauko

14.45 – 16.00     Sessio 4 ja päivän päätöskeskustelu

Hinta: 280 € (308€ lounaan kanssa) Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäseniltä

380 € (408 € lounaan kanssa) ei-jäseniltä

Hinta sisältää koulutuksen, eteispalvelun  sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Ilmoittautumiset järjestösihteeri Elina Paloselle sihteeri@perheterapiayhdistys.fi. Ilmoittautuessasi kirjoita viestiin osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tarkat laskutustiedot. Peruutukset 31.10.203 saakka ilman kustannuksia. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eli maksua palauteta, mutta osallistujan nimen voi vaihtaa, jos et pääse osallistumaan työpajaan. 

Mikäli haluat lounastaa Bottalla, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Lounaan hinta on 14€/pvä ja se maksetaan etukäteen työpajamaksun yhteydessä.


Elisabet Wollsénin Life Staging -työpaja – Muovailu työnohjauksen ja ryhmätyön välineenä 27.4. – 28.4. 2023

LIFE STAGING® – Using Group Sculpting for Creative Supervision and Group Work – .

An alternative to common ways of doing supervision, counseling, coaching, group and organizational work

When the words don’t get on the way, what’s there to see, hear and feel (do)?

Aika: 27.4.2023 klo 10.00 – 17.00 ja 28.4.2023 klo 9.00 – 15.30 Paikka: Helsinki, SOSTE-talo, Yliopistonkatu 5, 6.kerros.

Hinta: (2 päivää): 100€/yhdistyksen jäsenet, 150€ ei-jäsenet. Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin, lounas omakustanteinen.

Kieli: koulutus toteutetaan englanniksi

Elisabet Wollsén on ruotsalainen psykologi, perheterapeutti, työnohjaaja kouluttaja. Hän on kehittänyt Life Staging – menetelmän ja käyttänyt sitä työssään 20 vuoden ajan. Työnohjaajana, kouluttajana ja kliinikkona Wollsèn on työskennellyt yli 30 vuoden ajan. Hän on työnohjannut yli 180 ryhmää, tehnyt narratiivista tutkimusta psykososiaalisesta työstä sekä osallistunut psykodraamaan ja ohjannut sitä. Nykyisin hän kirjoittaa ammattikirjallisuutta ja esittelee luomaansa Life Staging® -menetelmää kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa. Syksyllä hän oli Riikassa työnohjaajien ja coachien ANSE:n (Association of National Organisations for Supervision in Europe) ja maaliskuussa hän pitää työpajan New Yorkissa AGPA:n (American Group Psychotherapy Association) kongressissa.

Life Staging® on luova, kehollinen työskentelymalli, joka perustuu hiljaiseen tietoon. Koulutus auttaa kehittämään itsereflektiota ja kykyä hyödyntää itsestä nousevaa tietoa eri konteksteissa. Käsittelyssä olevasta tarinasta tai tapauksesta ei kerrota mitään sanallisessa muodossa, vaan osallistujien täytyy luottaa omiin, tilanteessa esiin nouseviin henkilökohtaisiin ja suhteissa tapahtuviin havaintoihin. Tarinallisuuden avulla on tarkoitus luoda yhteyksiä katkosten ja erillisyyden tilalle. Hyviä yhteyksiä, joissa voi kokea itsensä arvostetuksi, näkemisen ja kohtaamisen arvoiseksi. Merkitysten sanaton tutkiminen ja merkityksellisyys nousevat keskiöön, kun Life Staging -työskentelyssä syvä inhimillinen tieto aktivoituu kunnioittavalla

tavalla. Yhdessä muovailua tehden syntyy uutta ymmärrystä, josta muodostuu aiempaa rikkaampi kertomus ja ainutkertaisia avautumia. Erityistä on Life Staging -menetelmän luoma hiljainen, dynaaminen prosessi kaikissa osanottajissa. Kehon ja liikkeen kautta syntyvät oivallukset ovat kokonaisvaltaisempia, rikkaampia ja moniulotteisempia kuin vain puheeseen perustuvissa työtavoissa. Saatat löytää jotain, joka oli jo olemassa, mutta ei vielä näkyvissä tai tietoisesti mielessä. Ääneen lausumaton voi saada vahvistusta ja tulla hyväksytyksi.

LifeStaging perustuu luovuuteen, kehollisuuteen ja narratiiviseen ajatteluun. Menetelmässä kiinnitetään huomiota myös siihen, miten peilisolujen avulla voimme kehittää empatiakykyämme ja läsnäoloamme kohdatessamme toisia ihmisiä terapia- tai työnohjaustilanteissa. Työskentelyn ilmapiiri on arvostava, turvallinen ja vapauttava. Se sisältää myös paljon huumoria! Koulutuspäivissä on luentoja, harjoituksia ja työskentelyä, jota varten osallistujat voivat tuoda heitä pohdituttavia asioita tutkittavaksi.

Lisätietoja: A new format | www.lifestaging.se

Koulutus sopii työnohjaajille, terapeuteille ja kaikille ryhmien kanssa toimiville ammattilaisille. Se sopii myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet luovista ja taiteellisista tekniikoista ja henkilökohtaisesta kehittymisestä. Koulutukseen mahtuu enintään 50 osallistujaa, joten vain nopeimmat mahtuvat mukaan ilmoittautumalla sihteeri@perheterapiayhdistys.fi. 

Sitovat ilmoittautumiset 11.4.2023 mennessä, jonka jälkeen osallistumismaksua ei palauteta.