Alueyhdistykset

Alueyhdistykset ovat Suomen Perheterapiayhdistyksen yhteistyökumppaneita. Yhdistykset ovat rekisteröityneitä ja vastaavat itsenäisesti taloudestaan ja toiminnastaan. Alueyhdistykseksi ei tarvitse hakea, vaan ilmoitus johtokunnalle halukkuudesta liittyä Suomen Perheterapiayhdistyksen alueyhdistykseksi riittää.

Suomen Perheterapiayhdistys on myöntänyt vuodesta 2003 lähtien 500 euron suuruisen starttirahan uusille alueyhdistyksille toiminnan aloittamisen helpottamiseksi. Starttirahaa voi hakea yhdistyksen johtokunnalle osoitetulla anomuksella. Anomukset lähetetään yhdistyksen jäsensihteerille sähköpostitse.

Alueyhdistysvastaava vastaa alueyhdistyksien ja emoyhdistyksen välisestä vuorovaikutuksesta ja kokemusten vaihdosta. Hän tiedottaa alueita sähköpostein ja pyrkii kerran vuodessa järjestämään yhteisen tapaamisen brunssin merkeissä. Tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä kouluttajista, yhdistysten toimivista ja innostavista toiminnoista ja edistää yhdessä perhe- ja pariterapian asemaa. Vaikuttamistyötä jalkautetaan alueille alueyhdistysten kautta. Alueyhdistysvastaava kirjoittaa palstaa ajankohtaisista asioista Perheterapialehdessä.