Alueyhdistykset

Alueyhdistykset ovat Suomen Perhe- ja pariterapiayhdistyksen yhteistyökumppaneita. Yhdistykset ovat rekisteröityneitä ja vastaavat itsenäisesti taloudestaan ja toiminnastaan. Alueyhdistykseksi ei tarvitse hakea, vaan ilmoitus johtokunnalle halukkuudesta liittyä Suomen Perhe- ja pariterapiayhdistyksen alueyhdistykseksi riittää.

Suomen Perhe- ja pariterapiayhdistys on myöntänyt vuodesta 2003 lähtien 500 euron suuruisen starttirahan uusille alueyhdistyksille toiminnan aloittamisen helpottamiseksi. Starttirahaa voi hakea yhdistyksen johtokunnalle osoitetulla anomuksella. Anomukset lähetetään yhdistyksen jäsensihteerille sähköpostitse.

Alueyhdistysvastaava vastaa alueyhdistyksien ja emoyhdistyksen välisestä vuorovaikutuksesta ja kokemusten vaihdosta. Hän tiedottaa alueita sähköpostein ja järjestää yhteisiä tapaamisia joko etäyhteydellä tai kasvotusten. Tavoitteena on jakaa kokemuksia hyvistä kouluttajista, yhdistysten toimivista ja innostavista toiminnoista ja edistää yhdessä perhe- ja pariterapian asemaa yhteiskuntamme eri tasoilla. Vaikuttamistyötä jalkautetaan alueille alueyhdistysten kautta. Alueyhdistysvastaava kirjoittaa palstaa ajankohtaisista asioista Perheterapialehdessä.