Kansainvälinen toiminta

Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA (European Family Therapy Association) koostuu kolmesta kamarista:

Kullakin kamarilla on oma seitsemänjäseninen johtokuntansa. Nämä kolme johtokuntaa muodostavat yhdessä yleisen johtokunnan, jossa päätetään koko EFTA:n toimintaan liittyvistä asioista. EFTA:n kamarit ovat varsin itsenäisiä ja pääosa toiminnasta tapahtuu erillisesti. Koko EFTA:n näkyvin yhteinen tapahtuma on kerran kolmessa vuodessa pidettävä Euroopan perheterapiakongressi. Koko EFTA:n puheenjohtajana toimii englantilainen Arlene Vetere.

NFTO:n tehtävänä EFTA:ssa on edistää systeemisen ajattelun ja perhekeskeisen työn kehittymistä Euroopassa. Erityisesti tärkeitä ovat olleet koulutusstandardit, tieteelliseen työhön liittyvä vaihto ja laadukkaan perheterapeuttisen työn ja työnohjauksen tukeminen. Tämän lisäksi tärkeänä tehtävänä on tukea kansallisten perheterapiayhdistysten verkostoitumista ja yhteydenpitoa.

NFTO:n jäseniä ovat kansalliset rekisteröidyt perheterapiayhdistykset, joilla on kirjalliset säännöt ja vakiintuneet toimintatavat. Tällä hetkellä NFTO:oon kuuluu 27 kansallista yhdistystä. Kansalliset yhdistykset lähettävät edustajansa kerran vuodessa kokoontuvaan kamarin kokoukseen. Kokoukset pidetään vuorotellen eri maissa. Kamari on valinnut itselleen johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Tämä johtokunta kokoontuu edellä mainitun kokouksen lisäksi kerran vuodessa yhdessä muiden EFTA:n kamareiden johtokuntien kanssa yhteiseen kokoukseen ja pitää yhteyttä muuna aikana lähinnä sähköpostitse.

Katso myös