Uusi perhe- ja pariterapialehti on ilmestynyt!

Numerossa 3/2021 tulee upeasti esiin perhe- ja pariterapian monimuotoisuus. Julia Jokiniemi, Henriikka Suojanen, Aarno Laitila ja Kirsti Kumpulainen sekä Saana Sievers pohtivat omissa artikkeleissaan lasten osallistumista ja toimijuutta perheterapiassa. Petra Nyman-Salonen on yksi tulevan perhe- ja pariterapiakongressin pääpuhujista, ja artikkelissaan hän valottaa tutkimaansa kehollista synkroniaa pariterapiassa. Katsausartikkelissaan hän esittelee väitöskirjatutkimuksensa osastutkimuksia, jotka on toteutettu Relationaalinen mieli – tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella sekä hankkeessa tehtyjä tutkimuksia, jotka liittyvät keholliseen synkroniaan ja yhteensovittamiseen. Artikkeli herättelee pohtimaan kehonkieltä ja sen viestejä kunkin omalla vastaanotolla.

Kaisla Koskelainen kirjoittaa monisuhteisuudesta. Riikka Okko-Holckin, Essi Valon, Katariina Ala-Karjanmaa, Henna Julkusen ja Kirsi Keski-Orvolan kirjoittama vuoropuhelu lasten kanssa työskentelystä on kiinnostavaa luettavaa ja ollut mielenkiintoinen prosessi myös tekijöilleen, jotka ovat siis viritelleet ammatillista keskustelua Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon perheterapeuttien välillä.

Mika Niemelä, tulevan perhe- ja pariterapiakongressin pääpuhujia hänkin, tarkastelee ylisukupolvisuutta, yhteisövaikuttavuutta ja resilienssiä. Tämä artikkeli on kaikkein luettavissa ilmaiseksi! Resilienssi on alettu ymmärtää ihmisten välisenä ilmiönä ja sitä on kiinnostavaa hyödyntää myös lapsiperhepalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Yhteisövaikuttavuutta on mahdollista tavoitella systeemisen monitoimijaisen lähestymistavan avulla tuomalla toisistaan erillään toimivat tahot yhteisen tavoitteen ja työn äärelle niin että tehtäisiin yhdessä, yhteisesti sovitusti, eikä erillään tai päällekkäistä työtä. Artikkelista löytyy myös linkki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan podcastiin, joka käsittelee resilienssiä ja pärjäävyyttä.

Jatkossakin yksi lehden artikkeleista on kaikkien saavutettavissa ilman tilausmaksua. Kun kiinnostunut lukemaan laajemmin, kannattaa tilata tämä laadukas lehti, jota yhdistys julkaisee 3-4 kertaa vuodessa. Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenille lehti on jäsenetu ja sisältyy jäsenmaksuun. Perhe- ja pariterapialehden löydät tutusta osoitteesta www.perheterapialehti.fi .


VII suomalainen perheterapiakongressi Tampereella 30.3.–1.4.2022!

Se on jo lähellä! Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 30.3. – 1.4.2022, paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Tarvittaessa kongressi järjestetään etäyhteyksien välityksellä – toki toivomme voivamme tavata kasvotusten!

Kongressin teemana on Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen. Koronapandemian kurimuksessa on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon merkitys on korostunut niin kotikaranteenissa kuin etätöissäkin: kuunteleminen ja läsnäolo vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Ilmoittautuminen on jo käynnistynyt ja ehdotuksia kongressiesityksiksi otetaan vastaan 18.10.2021 alkaen osoitteessa Abstraktit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi) – tule mukaan! Erikoisuutena kongressissa on työpaja Muumien perhesuhteista – maailman ainoassa Muumimuseossa! Lisäksi kutsumme mukaan yhteistyökumppaneita tarjoamalla kumppanuuspakettia, josta löydät lisätietoja täältä Yhteistyökumppanit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi).

Lisätietoja kongressista löytyy kongressin nettisivuilta perheterapia2022.fi ja kanavaltamme YouTubesta Tervetuloa VII suomalaiseen perheterapiakongressiin 30.3. – 1.4.2022! – YouTube. Seuraa myös yhdistyksen Facebook- ja Instragram-sivuja!

Tule mukaan ja tuo kolleegasikin, kongressi on tarkoitettu kaikille perheiden ja parien kanssa työskenteleville, työnohjaajille, kouluttajille ja tutkijoille!