Perheterapiakongressi on pian!

Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022. Tampere-talo tarjoaa juhlavat puitteet 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestetylle tapahtumalle!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi myös 60 vuotta siitä, kun Virginia Satir sai apurahan ensimmäisen perheterapiakoulutuksen järjestämiseksi Yhdysvalloissa. Kongressi toteutuu kansallisella mielenterveysviikolla, jonka teemana on tänä vuonna toivon luominen tulevaan. Kongressin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys yhdessä Suomen perheterapiayhdistyksen kanssa.

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen on perheterapiakongressin pääteema. Koronapandemian kurimuksessa ja Ukrainan sodan yllättäessä on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut globaalien kriisien luomissa haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön.

Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Tarvitsemme erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja saadaksemme yhteyden toisiin ihmisiin työskennellessämme etäsovellusten kautta. Muutokset suhteissa ja työskentelytavoissa ovat olleet nopeita, mutta ihmiset ovat oppineet uutta, joustaneet ja sopeutuneet selviytyäkseen koko maapalloa koettelevasta koronavirustaudista. Toisaalta etäyhteydet ovat auttaneet meitä saavuttamaan ihmisiä matkojenkin päästä. Tämä on luonut uusia mahdollisuuksia perhe- ja pariterapian kentälle ja auttamisjärjestelmiin.

Kongressin keskeiseksi teemaksi on nostettu läsnäolon rinnalle perheiden ja yhteisöjen resilienssi: kriisinkestävyys ja muutosjoustavuus, pärjäävyys. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.  Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen, toivoa luoden ja ylläpitäen. Perheet ovat toimineet voimavarana elämän haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten ja hyvinvointialueille siirtymisen myötä. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!


Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys välittää ja ottaa kantaa

Ukrainan sota on vaikuttanut syvästi maailmantilanteeseen ja vahvasti myös Suomeen. Koskaan toisen maailmansodan jälkeen emme ole nähneet Euroopassa näin laajamittaista pakolaisaaltoa. 10 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Olemme saaneet kuulla vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja silmittömästä väkivallasta jonka kohteeksi ovat joutuneet myös siviilit. Myöskään kaikki venäläiset eivät ole tienneet, että heidät viedään sotimaan ja toisaalta sotaa on perusteltu heille disinformaation keinoin. Venäjälläkin on osoitettu mieltä sotatoimia vastaan ja paettu maasta. Sodan vaikutukset tulevat olemaan laajat ja kauaskantoiset. Maailmanlaajuinen ruokapula ja talousvaikutukset tulevat näkyviin pitkällä aikavälillä, puhumattakaan niistä sukupolvista, jotka yrittävät aikanaan toipua sodan traumaattisista kokemuksista. Suomeenkin on saapunut pakolaisia ja ihmisten halu auttaa monin tavoin on ollut jotain ennennäkemätöntä. Ensisijaista alkuvaiheen auttamista on kaikenlainen arjen vakauttaminen ja käytännön ongelmien ratkaisu.

Perheresilienssi ja yhteisöllisyys kasvavat ja ovat kasvaneet näiden valitettavien, monenlaista tuskaa ja ahdistusta aiheuttavien sietämättömien tapahtumien myötä. Tiedotusvälineiden kautta sota on sylissämme emmekä pääse sitä pakoon. On kuitenkin tärkeää että säätelemme omaa jaksamistamme ja autamme pariskuntia, perheitä, lapsia ja nuoria tässä inhimillisessä kriisissä joka koskettaa eri tavoin monella eri tasolla. Tiedotusvälineiden seuraamista on hyvä säädellä ja seurata vain luotettavia tietolähteitä. Sosiaalisen median käyttöä voi olla hyvä rajata. Auttaa voi monella tavalla, esimerkiksi tunnettujen järjestöjen kautta tai paikallisesti. Tärkeää on suojata lapsia ja nuoria liialta aikuisten epävarmuudelta ja huolestumiselta, luoda tilaa keskustelulle, tunteiden käsittelylle, asioiden yhdessä pohtimiselle kaikessa  rauhassa. Kukaan ei voi auttaa kaikkia, mutta jokainen voi auttaa jotakuta.

Huomasimme, että YK:n kansainvälinen perheiden päivä 15.5. osuu tänä vuonna Kaatuneiden muistopäiväksi. Kutsumme Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen jäsenet ja alueyhdistykset mukaan tekemään 15.5. klo 12.00 rauhanteko joko yksilöinä tai yhteisönä.  Teko voisi olla esim. kynttilän sytyttäminen hautausmaiden muualle haudattujen muistopaikalle tai muulle merkittävälle paikalle;  hiljainen hetki, hiljentyminen luonnossa, jokin yhteisöllinen ele, yleisöosastokirjoitus tai muuta vastaavaa. Tallennetaan nämä hetket valokuvin someen ja varustetaan ne hastageillä

#perheidenpäivä #kaatuneidenmuistopäivä #ukrainansota #perhejapariterapiayhdistys #perhevoimavarana #perheidenpuolesta

Kokoonnutaan samana päivänä yhteen myös Facebook-livessä klo 15.00!  Tapahtuma on kaikille avoin. Jaetaan päivän kokemuksia ja keskustellaan, miten perhe- ja pariterapeutit voivat auttaa ja lisätä turvallisuuden tunnetta lähisuhteissa. Yhdistyksen pj. Juha Metelinen kertoo, miten eurooppalaisissa perheterapiajärjestöissä on reagoitu ukrainalaisten auttamiseen.