VII suomalainen perheterapiakongressi Tampereella 30.3.–1.4.2022!

Se on jo lähellä! Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 30.3. – 1.4.2022, paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Tarvittaessa kongressi järjestetään etäyhteyksien välityksellä – toki toivomme voivamme tavata kasvotusten!

Kongressin teemana on Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen. Koronapandemian kurimuksessa on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon merkitys on korostunut niin kotikaranteenissa kuin etätöissäkin: kuunteleminen ja läsnäolo vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Ilmoittautuminen on jo käynnistynyt ja ehdotuksia kongressiesityksiksi otetaan vastaan 18.10.2021 alkaen osoitteessa Abstraktit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi) – tule mukaan! Erikoisuutena kongressissa on työpaja Muumien perhesuhteista – maailman ainoassa Muumimuseossa! Lisäksi kutsumme mukaan yhteistyökumppaneita tarjoamalla kumppanuuspakettia, josta löydät lisätietoja täältä Yhteistyökumppanit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi).

Lisätietoja kongressista löytyy kongressin nettisivuilta perheterapia2022.fi ja kanavaltamme YouTubesta Tervetuloa VII suomalaiseen perheterapiakongressiin 30.3. – 1.4.2022! – YouTube. Seuraa myös yhdistyksen Facebook- ja Instragram-sivuja!

Tule mukaan ja tuo kolleegasikin, kongressi on tarkoitettu kaikille perheiden ja parien kanssa työskenteleville, työnohjaajille, kouluttajille ja tutkijoille!


Katarina Fagerstöm on vuoden 2021 perheterapeutti!

Systeemisen lastensuojelun kehittäjä ja paljon muuta

Katarina Fagerström on ollut keskeisessä roolissa systeemisen lastensuojelun mallin tuomisessa Suomeen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hän on aktiivisesti kehittänyt, kouluttanut ja implementoinut systeemisen lastensuojelun toimintamallia sosiaalityön ja perheterapian kentällä. Fagerström pitää erittäin tärkeänä perhe- ja pariterapian säilyttämistä ja kehittämistä julkisella sektorilla. Systeemisen lastensuojelun myötä perheterapeuttiset toimintatavat elävätkin lastensuojelussa ja ne näyttävät siirtyvän myös koulujen sekä perhekeskusten työtavoiksi tulevilla hyvinvointialueilla. Julkisella sektorilla tiimi- ja verkostotyötä tulisi järjestää dialogisia ja systeemisiä työskentelytapoja hyödyntäen. Reflektoivan tiimi lisää näkökulmia ongelmatilanteiden selvittelyyn ja yhdessä tekeminen lisää henkilöstön työhyvinvointia. Fagerström toivoo perhe- ja pariterapialle uutta nostetta myös perinteisimmissä mielenterveyspalveluissa, esimerkiksi perheneuvoloissa ja psykiatrialla, koska useampi ihminen saa avun samanaikaisesti ja tutkitusti nämä hoitomuodot ovat vaikuttavia. Julkisen sektorin palvelut on saatava asiakas- ja perhekeskeisiksi, pois liukuhihnamaisesta järjestelmäkeskeisyydestä. Perheterapeuttinen lähestymistapa vahvistaa työntekijöiden ammatillista harkintavaltaa.  Se antaa käytännöllisiä työvälineitä yhdessä asiakkaiden kanssa selvittää ongelmatilanteita ja löytää uusia yksilöllisiä perheiden tarpeiden mukaisia toimintamuotoja.  

Katarina Fagerströmin toiminta-alue on sekä suomenkielisen että suomenruotsalaisen perheterapian ja sosiaalityön kentässä unohtamatta kansainvälisiä yhteyksiä. Fagerström on tehnyt tutkimusta ja kirjoittanut sekä ammatillisia että tieteellisiä artikkeleita. Hän on ollut mukana pohjoismaisen perheterapialehden Fokus på familienin toimituksessa. Fagerströmiä kiinnostaa kaunokirjallisuus ja sen hyödyntäminen kokemuksellisessa oppimisessa. Katarina Fagerströmiä luonnehditaan innovatiiviseksi, syvästi sosiaalista vastuuta kantavaksi, valtavan hauskaksi ihmiseksi, ystäväksi ja arvostetuksi perheterapeuttikouluttajaksi.

Fagerström on porvoolainen perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, peruskoulutukseltaan sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on käynyt Åbo Akademin jatkokoulutuskeskuksen järjestämän erityistason perheterapiakoulutuksen vuosina 1991-1993 ja valmistunut Dialogic Partnersien järjestämästä kansainvälisestä Avoimen dialogin ja dialogisten käytäntöjen kouluttajakoulutuksesta vuonna 2020. Fagerstöm on myös käynyt tanskalaisen terapiainstituutin GIS-internationalin 4-vuotisen Gestalt terapiakoulutuksen vuosina 1992 – 1996.

Fagerströmillä on erityisopintoja mm. kehopsykoterapiassa ja hän on käynyt Trappan -menetelmäkoulutuksen Ersta Sköndahl -korkeakoulussa Tukholmassa sekä Vakauttavan pari- ja perheterapian täydennyskoulutuksen Helsingissä.

Katarina on toiminut oman yksityisvastaanoton lisäksi Folkhälsanissa perhetyön asiantuntijana. Hän on tehnyt työkseen systeemisen toimintamallin kehittämistä ja kouluttamista, Trappan -menetelmän kouluttamista, Parisuhteiden ennaltaehkäisevän lähisuhdeväkivaltatyön PARK (ParrelationsKraft) -kouluttamista sekä perheiden kuntoutusleirien ohjaamista. Ennen sitä hän toimi sosiaalityön lehtorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Suurimman osan asiakastyöstä hän kertoo oppineensa pitkän työrupeama aikana A-klinikkasäätiön ylläpitämällä Helsingin nuorisoasemalla, jossa hän toimi johtajana vuosina 1998-2005.


Dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntäminen perheterapiassa -koulutus 11-12.11.2021

Dialektinen käyttäytymisterapia on käyttäytymisterapioihin pohjautuvat terapiamuoto, jolla autetaan tunnesäätelyn haasteista kärsiviä ihmisiä. Lapsen tunnesäätelyn kehittymisessä ja tunnesäätelyn haasteissa vanhemmuus on ensisijaisessa roolissa. Vanhemmat kaipaavat perheterapiaan käytännönläheistä työskentelytapaa, jossa he saavat uusia näkökulmia ja ”välineitä” vanhemmuuteen. Koulutus antaa perheterapeuteille uutta ajattelutapaa ja käytännönläheisiä työkaluja terapiaprosesseihin perheissä, joissa on tunnesäätelyn haasteita. Näitä haasteita voivat olla mm. päihteiden käyttö, impulsiivinen käyttäytyminen, voimakas ahdistuneisuus, itsetuhoinen käyttäytyminen ja tunteiden välttely. Koulutuspäivät pitävät sisällään teoriaa, demoja, käytännön esimerkkejä sekä harjoittelua.

Kouluttaja: Tunne Mielesi Oy/ Janne Vikki

 • Sairaanhoitaja (AMK), Psykoterapeutti (erityistason perheterapia), Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) –intensiivikoulutettu, Työnohjaaja, prosessikonsultti, Yli 14 vuoden työkokemus nuoriso- ja aikuispsykiatrialta, toiminut työnohjaajana lastensuojelussa ja psykiatrialla kymmenissä prosesseissa vuodesta 2015 lähtien, kouluttanut satoja tunteja mm. DKT:n hyödyntämistä lastensuojelussa, psykiatrialla ja perheterapiassa.

Koulutusaikataulu ja sisältö:

 • 11.11.2021 klo 8.30 – 15.30
  • Dialektinen käyttäytymisterapia pähkinänkuoressa
  • Tunnesäätelyn haasteet ja niiden kehittyminen
  • Käyttäytymisen ja taitopuutosten tutkiminen, ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen ketjuanalyysin avulla
  • Vanhempien kanssa työskentelyn prioriteetit kun lapsella on tunnesäätelyn haasteita
 • 12.11.2021 klo 8.30 – 15.30
  • Taitopuutosten paikkaaminen taitojen opettamisen avulla. Strukturoitu malli ja ex-tempore -malli
  • Vahvistussuhteisiin vaikuttaminen lapsen käyttäytymisen ohjaamisessa
  • Vanhemman omat tunnesäätelytaidot
  • Dialektisen ajattelun taito vuorovaikutuksen parantamisessa
  • Validoinnin taito välttelykäyttäytymisen vähentämisessä ja tunnesäätelyn tukemisessa

Koulutuspaikka: Zoom -etäkoulutus

Yhteistyössä Tunne Mielesi Oy ja Suomen Perheterapiayhdistys