Elisabet Wollsénin Life Staging -työpaja – Muovailu työnohjauksen ja ryhmätyön välineenä 27.4. – 28.4. 2023

LIFE STAGING® – Using Group Sculpting for Creative Supervision and Group Work – .

An alternative to common ways of doing supervision, counseling, coaching, group and organizational work

When the words don’t get on the way, what’s there to see, hear and feel (do)?

Aika: 27.4.2023 klo 10.00 – 17.00 ja 28.4.2023 klo 9.00 – 15.30 Paikka: Helsinki, SOSTE-talo, Yliopistonkatu 5, 6.kerros.

Hinta: (2 päivää): 100€/yhdistyksen jäsenet, 150€ ei-jäsenet. Sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin, lounas omakustanteinen.

Kieli: koulutus toteutetaan englanniksi

Elisabet Wollsén on ruotsalainen psykologi, perheterapeutti, työnohjaaja kouluttaja. Hän on kehittänyt Life Staging – menetelmän ja käyttänyt sitä työssään 20 vuoden ajan. Työnohjaajana, kouluttajana ja kliinikkona Wollsèn on työskennellyt yli 30 vuoden ajan. Hän on työnohjannut yli 180 ryhmää, tehnyt narratiivista tutkimusta psykososiaalisesta työstä sekä osallistunut psykodraamaan ja ohjannut sitä. Nykyisin hän kirjoittaa ammattikirjallisuutta ja esittelee luomaansa Life Staging® -menetelmää kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa. Syksyllä hän oli Riikassa työnohjaajien ja coachien ANSE:n (Association of National Organisations for Supervision in Europe) ja maaliskuussa hän pitää työpajan New Yorkissa AGPA:n (American Group Psychotherapy Association) kongressissa.

Life Staging® on luova, kehollinen työskentelymalli, joka perustuu hiljaiseen tietoon. Koulutus auttaa kehittämään itsereflektiota ja kykyä hyödyntää itsestä nousevaa tietoa eri konteksteissa. Käsittelyssä olevasta tarinasta tai tapauksesta ei kerrota mitään sanallisessa muodossa, vaan osallistujien täytyy luottaa omiin, tilanteessa esiin nouseviin henkilökohtaisiin ja suhteissa tapahtuviin havaintoihin. Tarinallisuuden avulla on tarkoitus luoda yhteyksiä katkosten ja erillisyyden tilalle. Hyviä yhteyksiä, joissa voi kokea itsensä arvostetuksi, näkemisen ja kohtaamisen arvoiseksi. Merkitysten sanaton tutkiminen ja merkityksellisyys nousevat keskiöön, kun Life Staging -työskentelyssä syvä inhimillinen tieto aktivoituu kunnioittavalla

tavalla. Yhdessä muovailua tehden syntyy uutta ymmärrystä, josta muodostuu aiempaa rikkaampi kertomus ja ainutkertaisia avautumia. Erityistä on Life Staging -menetelmän luoma hiljainen, dynaaminen prosessi kaikissa osanottajissa. Kehon ja liikkeen kautta syntyvät oivallukset ovat kokonaisvaltaisempia, rikkaampia ja moniulotteisempia kuin vain puheeseen perustuvissa työtavoissa. Saatat löytää jotain, joka oli jo olemassa, mutta ei vielä näkyvissä tai tietoisesti mielessä. Ääneen lausumaton voi saada vahvistusta ja tulla hyväksytyksi.

LifeStaging perustuu luovuuteen, kehollisuuteen ja narratiiviseen ajatteluun. Menetelmässä kiinnitetään huomiota myös siihen, miten peilisolujen avulla voimme kehittää empatiakykyämme ja läsnäoloamme kohdatessamme toisia ihmisiä terapia- tai työnohjaustilanteissa. Työskentelyn ilmapiiri on arvostava, turvallinen ja vapauttava. Se sisältää myös paljon huumoria! Koulutuspäivissä on luentoja, harjoituksia ja työskentelyä, jota varten osallistujat voivat tuoda heitä pohdituttavia asioita tutkittavaksi.

Lisätietoja: A new format | www.lifestaging.se

Koulutus sopii työnohjaajille, terapeuteille ja kaikille ryhmien kanssa toimiville ammattilaisille. Se sopii myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet luovista ja taiteellisista tekniikoista ja henkilökohtaisesta kehittymisestä. Koulutukseen mahtuu enintään 50 osallistujaa, joten vain nopeimmat mahtuvat mukaan ilmoittautumalla sihteeri@perheterapiayhdistys.fi. 

Sitovat ilmoittautumiset 11.4.2023 mennessä, jonka jälkeen osallistumismaksua ei palauteta.