Mia Kurtista vuoden perhe- ja pariterapeutti

Mia Kurtti on peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja. Perheterapeutiksi hän valmistui vuonna 2013 Länsi-Pohjan omassa koulutuksessa ja perhe- ja pariterapian kouluttajakoulutuksesta hän on valmistunut Lontoossa 2017.
Mia on työskennellyt Länsi-Pohjassa lasten-, nuorten ja aikuispsykiatriassa perheiden ja verkostojen kanssa. Hän on kouluttanut aktiivisesti ympäri maailmaa avoimen dialogin periaatteita ja sen käyttöä erilaisissa konteksteissa räätälöiden koulutuksen kyseessä olevaan ympäristöön sopivaksi. Mia on ollut aktiivinen Länsi-Pohjan perheterapiakoulutustyössä ja toimii kouluttajana tällä hetkellä myös Länsi- Pohjan omassa perhe- ja verkostoterapeuttisessa koulutuksessa.
Mielenterveystyöhön, erityisesti perhekeskeiseen, dialogiseen ajattelutapaan liittyvät ihmisoikeuskysymykset sekä niiden merkitys ennakkoluuloihin ja asenteisiin ovat olleet Mialle sydämen asioita. Mian rooli on ollut merkittävä kokemusasiantuntijuuden käyttöönotossa psykiatrian palveluissa, koulutuksissa ja kehittämistyössä.
Mialle on ollut tärkeää yhteistoiminnallisen työskentelyn kehittäminen ja kunnioittaminen palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla, johtamisesta aina ruohonjuuritason asiakastyöhön asti. Tavoitteena on erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä tasavertainen kohtelu dialogisessa ilmapiirissä.
Mia Kurtti tunnetaan työyhteisössään rohkeana naisena, joka uskaltaa nostaa pöydälle hankaliakin keskustelunaiheita tai pulmia, jotka liittyvät palveluiden tuottamiseen ja ihmisten kohtaamiseen kriiseissä. Hän on nostanut esiin mm. psykoosi -käsitteen kyseenalaistamisen tai sen määrittelyn sekä psykiatrisen hoitotyön ihmiskäsityksen.
Ilman Mian sinnikästä työpanosta ja pitkäjänteistä työtä ei Avoimen dialogin malli olisi päätynyt 2021 WHO:n mielenterveyspalvelujen ihmisoikeuksia kunnioittavalle palveluiden järjestämisen suosituslistalle. Viime aikoina Mia on osallistunut itsemurhien ehkäisy -hankkeeseen ja hän suunnittelee tutkimusta aiheeseen liittyen.
Mia on ahkera kirjoittaja ja hän on osallistunut erilaisten artikkeleiden kirjoittamiseen sekä suomenkielisissä että englanninkielisissä julkaisuissa.