Vuoden 2020 perheterapeutti on Mika Niemelä

Suomen perheterapiayhdistys ry on valinnut vuoden perheterapeutiksi filosofian tohtori, interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessori, perheterapeuttikouluttaja Mika Niemelän.

Hänet tunnetaan erityisesti Lapset puheeksi-palvelumallin kehittäjänä ja kouluttajana. Hän on ollut jalkauttamassa menetelmää osaksi peruspalveluiden keinovalikoimaa, niin ettei lasta ja perhettä aina lähetettäisi jonnekin apua saamaan, vaan apu löytyisi läheltä. Tämä on valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä, jota hän on tehnyt yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA:n, THL:n ja Mieli ry:n kanssa.

Niemelän väitöskirjansa (2012) aihe oli Strukturoidut lapsikeskeiset interventiot syöpäpotilaiden perheiden tukemisessa: kohti näyttöön perustuvaa käytäntöä. Myös työelämäprofessuurissaan hän edistää lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvää akateemista tutkimusta ja erityisesti kuntien perus- ja erityispalveluissa toteutettavaa kehittämistyötä. Painotus ennaltaehkäisevään työhön lisää lasten hyvinvointia ja vähentää korjaavan työn tarvetta. Tämä vähentää inhimillistä kärsimystä ja tuo kustannussäästöjä.

Omassa työssään Niemelä on tuonut ansiokkaasti esiin perheterapiaa keskeisenä ja vaikuttavana hoitomenetelmänä, josta on apua monenlaisissa tilanteissa. Lisäksi hän on kannustanut perheterapeutteja tulemaan vahvemmin esiin esimerkiksi kirjoittamalla perheterapeuttisen työn vaikuttavuudesta. Niemelä kouluttaa perheterapeutteja Oulun yliopistossa sekä työnohjaa laajasti Oulun seudulla eri alojen toimijoita kannustaen heitä pitämään työssään yllä perhekeskeistä ja systeemistä näkökulmaa. Tämän lisäksi Niemelä on toiminut useamman kauden Oulun perheterapiayhdistyksen puheenjohtajana. Tätäkin kautta hän on tuonut esiin perheterapian mahdollisuuksia vaikuttavana hoitomuotona ja kannustanut perheterapeutiksi kouluttautumiseen ja perheterapian tekemiseen.