Kirsi Heikinheimo Järvenpäästä vuoden 2009 perheterapeutti

Vuoden 2009 perheterapeutiksi on valittu erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti ja työnohjaaja Kirsi Heikinheimo Järvenpäästä.

Hän työskentelee Järvenpään perhevalmennusyksikössä, jonka kehittämisessä hän on ollut voimallisesti mukana. Perhevalmennusyksikössä lapsiperheille tarjotaan varhaista tukea ja apua parisuhdekysymyksiin sekä lasten kasvatukseen. Asiakastyössä hän on ottanut huomioon esimerkillisesti lapset, heidän vanhempansa ja heidän muun sosiaalisen verkostonsa.

Hän on ollut luomassa yksikölle toimivia suhteita terveydenhuollon, päiväkodin, seurakunnan, lastensuojelun sekä kolmannen sektorin työntekijöihin. Tämän lisäksi hän on esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa saaden työlleen näkyvyyttä ja on näin madaltanut kynnystä avun hakemiseen. Hän on myös kouluttautunut aktiivisesti, mm. hankkimalla tietoa varhaisen vuorovaikutuksen menetelmistä.