Vuoden 2008 perheterapeutti Helena Niskanen

”Työryhmän tarkoituksena kehittää toimivia avohoitomahdollisuuksia lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Erityisesti viime vuosina lastenpsykiatriset osastohoidot ovat lisääntyneet. Mitä enemmän asiakkaamme pääsevät itse vaikuttamaan asioihinsa, sitä enemmän löytyy vaihtoehtoisia tapoja selvitä tilanteista ja löytää lasten/nuorten, heidän perheidensä ja läheisverkostojensa omiin voimavaroihin perustuvia keinoja auttaa.”

Helena Niskanen nimitetään vuoden 2008 perheterapeutiksi Suomen perheterapiayhdistyksen syyspäivillä Tampereella 13.-14.11.2008.

Helena Niskanen on toiminut pitkään aktiivisesti perheterapiamaailmassa. Hän oli kuusi vuotta Suomen perheterapiayhdistyksen johtokunnan jäsen, hän on myös toiminut aktiivisesti perheterapeuttien kouluttajana. Hän toimii Pohjois-Suomen perhe- ja verkostotyö ry:n puheenjohtajana, hän on ollut myös mukana perustamassa yhdistystä vuonna 2005.

Hän on työskennellyt Oulun kaupungilla vuoden 2001 alusta psykoottisten nuorten hoitoprojektissa, josta muovautui ensin nuorisopsykiatrinen työryhmä ja tämän vuoden alusta Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä, LaNu. Tällä hetkellä hän työskentelee verkostokoordinaattorina sosiaali- ja terveyspuolella. Verkostokoordinaattorin toimi on ensimmäinen Suomessa ja verkostokoordinaattorin tehtävänä on kehittää verkostoyhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten koulujen ja perusterveydenhuollon kanssa.