Vuoden 2007 perheterapeutti Anita Birstolin

Perhe- ja verkostotyön osaamista tarvitaan sosiaali- ja terveystoimen perustasolla

Suomen perheterapiayhdistys valitsi terveystieteen maisteri ja vaativan erityistason perheterapeutti Anita Birstolinin vuoden 2007 perheterapeutiksi. Häntä ehdottaneen Varsinais-Suomen perheterapiayhdistyksen jäsenet kuvailivat Anitaa inhimilliseksi ja innostavaksi kehittäjäksi joka on verkostoitunut ja tehnyt perheterapeuttista toimintatapaa tunnetuksi laaja-alaisesti yli hallintokuntien. Anita Birstolin on tukenut ja kannustanut Varsinais-Suomen alueen perheterapeutteja sekä tartuttanut heihin oman innostuksensa perhetyön tekemiseen. Anitan luottamus perheisiin näkyy teoissa ja kuuluu puheissa, hän ei käännä selkäänsä avun tarvitsijalle, vaan on aina valmis auttamaan.

Peruskoulutukseltaan Anita Birstolin on sairaanhoitaja, hänellä on pitkä työkokemus eri tehtävistä ja kehittämisprojekteissa työskentelystä psykiatrisen sairaanhoidon ja terveydenhuollon aloilla. Tällä hetkellä hän toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian tulosyksiköiden ylihoitajana. Vakinaisen virkatyönsä ohessa Anita Birstolin on vuosia kouluttanut ja työnohjannut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Hän on tekemässä väitöskirjaa perheterapeuttisen koulutuksen merkityksestä ammatillisessa kehittymisessä ja toiminnan kehittämisessä.

Hänen sydäntään lähellä on perusterveydenhuollon tilanne

Vuosina 2003 – 2005 Anita Birstolin oli projektipäällikkönä kehittämässä Loimaan osavastuualueen mielenterveysstrategiaa 11 kunnan alueella. Tässä tehtävässä hänelle tuli selväksi, ettei toiminnan kehittäminen onnistu pelkästään rakenteita muuttamalla, tarvitaan samanaikaisesti myös toiminnan sisältöjen ja asenteiden muutosta. Perhe- ja verkostotyön koulutus alueella laaja-alaisesti eri hallintokuntien toimijoille oli ratkaisevassa asemassa toiminnan muutoksen kehittämisessä ja onnistumisessa. Koulutus mahdollisti tarpeenmukaisen, asiakaslähtöisen yhteistyön yli hallintorajojen, loi uusia toimintakäytäntöjä ja muokkasi asenteita aikaisempaa asiakaslähtöisemmiksi ja voimavarakeskeisimmiksi.

Anita on mukana yksityisten ammatinharjoittajien verkostossa