Yhdistys

Kuvassa Suomen perheterapiayhdistyksen johtokunta 2020.

Suomen Perheterapiayhdistys on perustettu vuonna 1984. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä. Sekä tuoda esiin perheterapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta ja vahvistaa sen asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-,  tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja omaan alaansa liittyvistä asioista.