Familjeterapiföreningen på Åland

Familjeterapiföreningen på Åland grundades den 25 maj 2000. Stiftande mötet hölls i Ålands segelssällskaps (ÅSS) paviljong och restaurang i samband med avslutningen av den första familjeterapiutbildningen på Åland. Föreningens syfte är att utveckla familjeterapin och det familjeterapeutiska arbetet, stärka dess ställning och användning och öka samarbetet mellan psykoterapeuterna.

Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna person som har utbildning inom familje- nätverks- eller annan motsvarande terapi på minst specialnivå. Till ordinarie medlem kan även antas, på förslag av två ordinarie medlemmar, person som är under utbildning inom familjeterapi eller på ett förtjänstfullt sätt verkat inom det psykoterapeutiska området.

Familjeterapiföreningen på Åland är fullvärdig medlem i SFFT (Svenska Föreningen för Familjeterapi). De som önskar bli medlem i SFFT kan göra det genom att bli medlem i Familjeterapiföreningen på Åland. Ansökan om medlemskap skickas till styrelsen. Medlemsavgiften år 2009 är 25 €.

Styrelsen 2009

Ordförande
Crister Eriksson, leg psykolog, familjeterapeut på specialnivå,
cristere@aland.net

Vice ordförande
Beryl Fagerlund leg psykolog, familjeterapeut på krävande specialnivå
beryl@aland.net

Sekreterare
Christina Wikner-Löthman, spec.sjukskötare i psykiatri, familjeterapeut på specialnivå
christina.wikner-lothman@ahs.ax

Skattmästare
Rosel Högstrand, socionom, familjeterapeut på specialnivå
rosel.hogstrand@mariehamn.ax

Ordinarie medlem
Hans Wickström, socionom, familjeterapeut på specialnivå
hans.wickstrom@folkhalsan.ax

Föreningens adress: c/o C.Eriksson, Krokviksgränd, AX-22100 Mariehamn