FTFÅ

Familjeterapiföreningen på Åland

                                            

Familjeterapiföreningen på Åland grundades den 25 maj 2000. Stiftande mötet hölls i Ålands segelssällskaps (ÅSS) paviljong och restaurang i samband med avslutningen av den första familjeterapiutbildningen på Åland. Föreningens syfte är att utveckla familjeterapin och det familjeterapeutiska arbetet, stärka dess ställning och användning och öka samarbetet mellan psykoterapeuterna.

Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna person som har utbildning inom familje- nätverks- eller annan motsvarande terapi på minst specialnivå. Till ordinarie medlem kan även antas, på förslag av två ordinarie medlemmar, person som är under utbildning inom familjeterapi eller på ett förtjänstfullt sätt verkat inom det psykoterapeutiska området.

Familjeterapiföreningen på Åland är även en fullvärdig medlem i SFFT (Svenska Föreningen för Familjeterapi). De som önskar bli medlem i SFFT kan göra det genom att bli medlem i Familjeterapiföreningen på Åland. Ansökan om medlemskap skickas till föreningens kontaktpersoner.

Kontaktpersoner för föreningen

Crister Eriksson                cristere@ahs.ax

Helena Wachowiak         helena.wachowiak@folkhalsan.ax

Facebook   https://www.facebook.com/groups/1943772519195997