Suomen perheterapiayhdistys ry:n ja Suomen Pariterapiayhdistys ry:n kannanotto Kelan linjaukseen koronaviruksen vaikutuksesta asiakkaiden kuntoutuspalveluihin

Suomen Perheterapiayhdistys ry ja Suomen Pariterapiayhdistys ry vetoavat Kelaan tasapuolisten ja oikeudenmukaisten kuntoutuspalveluiden tarjoamiseksi Kela-asiakkaille. Jos asiakaspari tai -perhe ei voi osallistua koronaviruksen aiheuttamien varotoimenpiteiden vuoksi kuntoutukseen, heille on mahdollistettava etäkuntoutusmahdollisuus niin kuntoutuspsykoterapiassa kuin vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessakin, silloin kun tämä sopii sekä asiakkaille että terapeutille. Tämän tulee koskea myös psykoterapioihin liittyviä vanhemman/läheisen ohjauskäyntejä.

Kuntoutuksessa olevat perheet ja parit ovat jo lähtökohtaisesti haavoittuvampia kuin hyviä selviytymiskeinoja hallitsevat. Tämän vuoksi nykytilanne, korona-viruksen aiheuttama poikkeustila, voi aiheuttaa kuntoutujissa voimakkaita ahdistusoireita ja stressireaktioita.

Psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi on tärkeää, ettei asiakkaita jätetä selviytymään yksin, vaan heille on mahdollista tarjota psykoterapiaa asiankuuluvasti ylläpitäen hoidon jatkuvuutta. Tämä puolestaan tukee asiakkaiden toimintakykyä ja helpottaa parien sekä perheiden haastavia vuorovaikutustilanteita erityisesti nykyisissä, psyykkisesti kuormittavissa poikkeusoloissa. Etäkuntoutus voi omalta osaltaan ennaltaehkäistä muiden terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen palveluiden käyttöä ja akuuttitoimia, joihin voidaan päätyä, jos hyväksi koettu tuki katkaistaan haastavassa tilanteessa.

Mielestämme perhe- ja pariterapian kuntoutuspsykoterapioissa ja vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa tulisi soveltaa samoja periaatteita kuin yksilöterapioissa, kun etäkuntoutus sopii asiakkaille ja terapeuteille.

15.3.2020

Suomen perheterapiayhdistys ry
Juha Metelinen, puheenjohtaja
juha.metelinen@mieli.fi
Suomen perheterapiayhdistyksen johtokunta

Suomen pariterapiayhdistys ry
Kirsi Heikinheimo, puheenjohtaja
kirsi.heikinheimo@supli.fi
Suomen pariterapiayhdistyksen hallitus