Suomen perheterapiayhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2016

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa. Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuoden 2016 aikana, kevät- ja syyskokousten yhteydessä, alkusyksystä sekä johtokunnan internaattiin tammikuussa. Lisäksi pidetään 4-6 puhelinkokousta. Syksyn vuosikokous pidetään syyspäivien yhteydessä marraskuussa. Kevään vuosikokouksen pidetään Seinäjoella V Suomalaisen Perheterapiakongressin yhteydessä maaliskuussa

Yhdistyksessä on yksi toimikunta, eettinen toimikunta, jonka jäsenet tulevat johtokunnan ulkopuolelta puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Se kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi on kaksi verkostoa, ammatinharjoittajien ja yrittäjien verkosto sekä alueverkosto. Puheenjohtaja kutsuu eettisen toimikunnan tarvittaessa koolle. Johtokunnasta nimetään yhdyshenkilö sekä alueverkostolle että yrittäjäverkostolle.

Rohkaistaan edelleen jäseniä verkostoitumaan joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä (esimerkiksi Pirkanmaalle ja Lappiin) ja annetaan uusille alueyhdistyksille starttirahaa ja käytännön tukea. Järjestetään Seinäjoen kongressin yhteydessä alueyhdistysten yhteinen tapaaminen.

Samoin järjestetään yrittäjien ja ammatinharjoittajien verkoston tapaaminen Seinäjoen kongressin yhteydessä.

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisations) kamarin kautta.

Koulutustoiminta

Vuoden 2016 aikana järjestetään V Suomalainen Perheterapiakongressi Seinäjoella 17–19.3.2016 yhdessä Pohjanmaan Perheterapeuttien kanssa. Selvitetään mahdollisuutta järjestää jäsenille ilmainen koulutus syksyllä. Tämä riippuu kongressin tuotosta.

Koulutustoiminnan kannattavuus on laskenut, koska kustannukset ovat nousseet eikä maksua voi määrättömästi nostaa. Asiaan vaikuttaa myös kuntatalouden niukkuus; koulutuksiin ei enää pääse samalla tavalla kuin aiempina vuosina.

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiajärjestöjen puheenjohtajien tapaamiseen Islannissa toukokuun alussa. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin.

Osallistutaan EFTA:n toimintaan käymällä NFTO:n tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Vuonna 2016 on kaksi kokousta. Toinen on Amsterdamissa lokakuussa Euroopan Perheterapiakongressin yhteydessä. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kansainvälisen perheterapiayhdistyksen IFTA:n kanssa sekä kehotetaan jäseniä liittymään IFTA:n jäseniksi. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM -kamariin.
Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman avulla. Jatketaan Perheterapeutti-lehden kustantamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen tiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi. Kokeillaan yhden numeron muuttamista sähköiseksi. Kongressin osallistujille Kongressin yhteydessä järjestetään kysely yhdistyksen jäsenille vielä lehden muuttamisesta sähköiseksi.

Yhdistyksen jäsenet saavat edelleen Perheterapia-lehden alennettuun hintaan (28€). Suomen Mielenterveysseuran kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä vaihtamalla ilmoitustilaa lehtien kesken. Osallistumme myös koulutusten yhteismarkkinointiin muissa lehdissä tarpeen mukaan. Osallistutaan erilaisiin messutapahtumiin, mikäli saadaan rekrytoitua messupäivystäjiä.

Pidetään huolta siitä, että yhdistys olisi lausuntoa antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheen hyvinvoinnin kannalta.

Julkaistaan tarvittaessa sähköinen jäsentiedote, joka lähetetään postitse niille, joiden sähköpostiosoitetta yhdistyksellä ei ole tiedossa. Pohjoismaisen ”Fokus på familien”-aikakausilehden kohdalla muistutetaan lehden edullisesta tilaustarjouksesta jäsenille. Katarina Fagerström on kutsuttu lehden toimitusneuvostoon. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.