VII suomalainen perheterapiakongressi Tampereella 21.11.–23.11.2022!

Kongressin alku häämöttää jo!

Järjestyksessä seitsemäs suomalainen perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022. Paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Koska kongressi haluttiin järjestää terveysturvallisesti ja ensisijaisesti toivoimme mahdollisuutta toistemme tapaamiseen kasvotusten. Siitä syystä alkuperäistä aikataulua siirrettiin tähän syksyyn. Nyt kongressin alku vihdoin häämöttää jo!

Kongressin teemana on ”Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen”. Koronapandemiaan ja nyttemmin Ukrainan sotaan liittyen on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Resilienteissä yhteisöissä meillä on valtavat voimavarat toistemme kohtaamiseen ja auttamiseen.

Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Perheiden ja yhteisöjen resilienssin tukeminen ja vahvistaminen on merkityksellistä tässä ajassa. Tämän vuoksi kongressissa halutaan nostaa esiin kriisinkestävyyden, muutosjoustavuuden ja pärjäämisen näkökulmia. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.  Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen. Perheet ovat toimineet voimavarana koronapandemian haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja hyvinvointialueille siirtyminen tapahtuvat vuoden vaihteessa. Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten myötä. Yksilökeskeisyydestä on viisasta pyrkiä monenvälisiin yhteyksiin. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Ilmoittautuminen on edelleen käynnissä ja kongressiin mahtuu vielä mukaan. Lämpimästi tervetuloa osallistumaan kohtaamisten, oivallusten ja yhteisen läsnäolon äärelle! Erikoisuutena kongressissa on mm. työpaja Muumien perhesuhteista – maailman ainoassa Muumimuseossa sekä mononlaista muuta kiinnostavaa ohjelmaa! Lisäksi kutsumme mukaan yhteistyökumppaneita tarjoamalla kumppanuuspakettia, josta löydät lisätietoja täältä Yhteistyökumppanit | VII suomalainen perheterapiakongressi 2022 (perheterapia2022.fi).

Lisätietoja kongressista löytyy kongressin nettisivuilta perheterapia2022.fi ja kanavaltamme YouTubesta Tervetuloa VII suomalaiseen perheterapiakongressiin 30.3. – 1.4.2022! – YouTube. Seuraa myös yhdistyksen Facebook- ja Instragram-sivuja!

Tervetuloa kongressiin ja tuo kollegasikin mukaan! Kongressi on tarkoitettu kaikille perheiden ja parien kanssa työskenteleville, työnohjaajille, kouluttajille ja tutkijoille!