Perheterapiakongressi on pian!

Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022. Tampere-talo tarjoaa juhlavat puitteet 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestetylle tapahtumalle!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi myös 60 vuotta siitä, kun Virginia Satir sai apurahan ensimmäisen perheterapiakoulutuksen järjestämiseksi Yhdysvalloissa. Kongressi toteutuu kansallisella mielenterveysviikolla, jonka teemana on tänä vuonna toivon luominen tulevaan. Kongressin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys yhdessä Suomen perheterapiayhdistyksen kanssa.

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen on perheterapiakongressin pääteema. Koronapandemian kurimuksessa ja Ukrainan sodan yllättäessä on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut globaalien kriisien luomissa haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön.

Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Tarvitsemme erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja saadaksemme yhteyden toisiin ihmisiin työskennellessämme etäsovellusten kautta. Muutokset suhteissa ja työskentelytavoissa ovat olleet nopeita, mutta ihmiset ovat oppineet uutta, joustaneet ja sopeutuneet selviytyäkseen koko maapalloa koettelevasta koronavirustaudista. Toisaalta etäyhteydet ovat auttaneet meitä saavuttamaan ihmisiä matkojenkin päästä. Tämä on luonut uusia mahdollisuuksia perhe- ja pariterapian kentälle ja auttamisjärjestelmiin.

Kongressin keskeiseksi teemaksi on nostettu läsnäolon rinnalle perheiden ja yhteisöjen resilienssi: kriisinkestävyys ja muutosjoustavuus, pärjäävyys. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.  Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen, toivoa luoden ja ylläpitäen. Perheet ovat toimineet voimavarana elämän haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten ja hyvinvointialueille siirtymisen myötä. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!