Dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntäminen perheterapiassa -koulutus 11-12.11.2021

Dialektinen käyttäytymisterapia on käyttäytymisterapioihin pohjautuvat terapiamuoto, jolla autetaan tunnesäätelyn haasteista kärsiviä ihmisiä. Lapsen tunnesäätelyn kehittymisessä ja tunnesäätelyn haasteissa vanhemmuus on ensisijaisessa roolissa. Vanhemmat kaipaavat perheterapiaan käytännönläheistä työskentelytapaa, jossa he saavat uusia näkökulmia ja ”välineitä” vanhemmuuteen. Koulutus antaa perheterapeuteille uutta ajattelutapaa ja käytännönläheisiä työkaluja terapiaprosesseihin perheissä, joissa on tunnesäätelyn haasteita. Näitä haasteita voivat olla mm. päihteiden käyttö, impulsiivinen käyttäytyminen, voimakas ahdistuneisuus, itsetuhoinen käyttäytyminen ja tunteiden välttely. Koulutuspäivät pitävät sisällään teoriaa, demoja, käytännön esimerkkejä sekä harjoittelua.

Kouluttaja: Tunne Mielesi Oy/ Janne Vikki

Koulutusaikataulu ja sisältö:

Koulutuspaikka: Zoom -etäkoulutus

Yhteistyössä Tunne Mielesi Oy ja Suomen Perheterapiayhdistys