Suomen perheterapiayhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2015

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa. Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuoden 2015 aikana, kevät- ja syyskokousten yhteydessä, alkusyksystä sekä johtokunnan internaattiin tammikuussa. Lisäksi pidetään 4-6 puhelinkokousta. Syksyn vuosikokous pidetään syyspäivien yhteydessä marraskuussa. Kevään vuosikokouksen aikaa ja paikkaa ei ole vielä päätetty.

Yhdistyksessä on yksi toimikunta, eettinen toimikunta, jonka jäsenet tulevat johtokunnan ulkopuolelta puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Se kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi on kaksi verkostoa, ammatinharjoittajien ja yrittäjien verkosto sekä alueverkosto.

Rohkaistaan edelleen jäseniä verkostoitumaan joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä (esimerkiksi Pirkanmaalle ja Lappiin). Perheterapeuttien alueellinen organisoituminen on tähän saakka toteutunut Ahvenanmaalla, Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa ja Oulussa. Tuetaan uusien alueyhdistysten perustamista starttirahan ja käytännön tuen muodossa. Johtokunta pitää yhteistyössä paikallisten rekisteröityjen tai rekisteröitymässä olevien alayhdistysten kanssa jo perinteeksi muodostuneen internaattiseminaarin syksyllä 2015.

Pyritään järjestämään yrittäjien ja ammatinharjoittajien verkoston tapaaminen vuoden 2015 aikana.

Yhdistys perustettiin vuonna 1984 eli 30 vuotta tuli täyteen viime vuonna. Pohjoismaisen kongressin vuoksi ei merkkipäivää ehditty viettää silloin ja päätettiin, että juhlat pidetään keväällä 2015.

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisations) kamarin kautta.

Koulutustoiminta

Vuoden 2015 marraskuussa järjestetään koulutuspäivät yhdessä Dialogic Oy:n kanssa heidän pyynnöstään. Kouluttajina tulevat olemaan perheterapian kouluttajakoulutuksessa olevat Jyväskylän yliopiston järjestämän koulutuksen opiskelijat sekä Jaakko Seikkula.

Koulutustoiminnan kannattavuus on laskenut, koska kustannukset ovat nousseet eikä maksua voi määrättömästi nostaa. Asiaan vaikuttaa myös kuntatalouden niukkuus; koulutuksiin ei enää pääse samalla tavalla kuin aiempina vuosina.

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiajärjestöjen puheenjohtajien tapaamiseen Norjassa 2.-4.5.2014. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin. Osallistutaan EFTA:n toimintaan käymällä NFTO:n tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Vuonna 2015 kokous on Belgiassa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kansainvälisen perheterapiayhdistyksen IFTA:n kanssa sekä kehotetaan jäseniä liittymään IFTA:n jäseniksi. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM -kamariin.

Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman avulla. Jatketaan Perheterapeutti-lehden kustantamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen tiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi. Mietitään Perheterapeutti – lehden muuttamista sähköiseksi. Yhdistyksen jäsenet saavat edelleen Perheterapia-lehden alennettuun hintaan. Suomen Mielenterveysseuran kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä vaihtamalla ilmoitustilaa lehtien kesken. Osallistumme myös koulutusten yhteismarkkinointiin muissa lehdissä tarpeen mukaan. Osallistutaan erilaisiin messutapahtumiin, mikäli saadaan rekrytoitua messupäivystäjiä.

Pidetään huolta siitä, että yhdistys olisi lausuntoa antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheen hyvinvoinnin kannalta. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumin työryhmässä. Foorumin kutsuseminaari pidetään toukokuussa 2015. Vuonna 2015 Suomen perheterapiayhdistys ry haluaa edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia sekä perheterapian ja perhekeskeisyyden näkyvyyttä ja systeemisen ajattelun merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa.

Julkaistaan tarvittaessa sähköinen jäsentiedote, joka lähetetään postitse niille, joiden sähköpostiosoitetta yhdistyksellä ei ole tiedossa. Pohjoismaisen ”Fokus på familien”-aikakausilehden kohdalla muistutetaan lehden edullisesta tilaustarjouksesta jäsenille. Katarina Fagerström on kutsuttu lehden toimitusneuvostoon. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.