Toimintasuunnitelma

SUOMEN PERHETERAPIAYHDISTYS RY:N

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Suomen perheterapiayhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuoden 2020 aikana, järjestäytymiskokouksessa tammikuussa, sekä sääntömääräisessä kevätkokouksessa maalis-hutikuussa ja vuosikokouksessa loka- marraskuussa. Lisäksi pidetään 4-5 puhelinkokousta. Yhdistyksellä on osa-aikainen toiminnanjohtaja.

Yhdistyksellä on kaksi verkostoa, perheterapiayrittäjien verkosto sekä alueyhdistysverkosto. Molemmille verkostoille nimetään yhteyshenkilö johtokunnasta.

Jäseniä rohkaistaan edelleen verkostoitumaan, joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä tai kokoontumaan vapaamuotoisesti perheterapeuttiklubeihin. Laaditaan alueyhdistyksien liittyvä strategia. Yhdistys tukee harkinnan mukaan paikallista perheterapeuttista toimintaa etukäteen tehdyn hakemuksen perusteella.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisation) kamarin kautta.

Koulutustoiminta

Kevään aikana järjestetään THLn kanssa yhteistyössä koulutuspäivä systeemisestä lastensuojelusta. Vuoden 2020 aikana järjestetään syyskoulutuspäivät, jonka yhteydessä vuosikokous pidetään.  

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiayhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen, seuraava tapaaminen pidetään vuonna 2020 Suomessa. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin.

Osallistutaan EFTA:n (European Family Therapy Association) toimintaan käymällä NFTO:n (Network of Familytherapy Organisatioin) tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM –kamariin (yksittäisten perheterapeuttien kamari). Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Tuetaan jäsenistömme osallistumista kesällä 2020 Kööpenhaminassa järjestettävään Pohjoismaiseen perheterapiakongressiin. 

Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman mukaan, jonka johtokunta tarkistaa vuosittain. Jatketaan Perheterapeutti-lehden toimittamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen jäsentiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi.

Vuoden 2020 alusta Perheterapia lehti siirtyy Mieli Ry:ltä yhdistyksen toimitettavaksi. Lehti muuttuu verkkojulkaisuksi. Lehden päätoimittajaksi palkataan lehden nykyinen päätoimittaja Eija-Liisa Rautiainen. Lehdelle perustetaan toimitusneuvosto. Tärkeänä tehtävänä on saada lehden lukijakunta pysymään mukana muutoksista huolimatta.  Organisoidaan kirjoittajaverkosto lehden artikkeleiden kirjoittamiseksi ja järjestää heille verkostoitumispäivä.

Lisäämme yhteistyötä pariterapiayhdistyksen kanssa. Yhteistyötä lisätään koulutuksissa ja Perheterapia lehden toimittamisessa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Pidetään huolta siitä, että yhdistys on lausuntoja antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheiden hyvinvoinnin kannalta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että perheterapia on saman arvoisessa asemassa muiden psykoterapioiden kanssa kuntoutuspäätöksiä tehtäessä.

Yhdistys on mukana systeemisen lastensuojelun kehittämisessä ja Lape-hankkeissa. Johtokunnan jäsenet vaikuttavat valtakunnallisesti ja alueillaan perheterapian eteenpäin viemiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.

Julkaistaan sähköisiä jäsentiedotteita yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä. Uusitaan yhdistyksen verkkosivut.

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen. Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.

 

 

SUOMEN PERHETERAPIAYHDISTYS RY:N

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuoden 2019 aikana, tammikuussa järjestäytymiskokouksessa, maaliskuussa kongressin yhteydessä pidettävässä kevätkokouksessa ja vuosikokouksessa loka- marraskuussa. Lisäksi pidetään 4-5 puhelinkokousta. Yhdistyksellä on osa-aikainen toiminnanjohtaja.

Yhdistyksellä on kaksi verkostoa, ammatinharjoittajien ja perheterapiayrittäjien verkosto sekä alueyhdistysverkosto. Johtokunnasta nimetään yhdyshenkilö sekä alueyhdistysverkostolle että yrittäjäverkostolle.

Jäseniä rohkaistaan edelleen verkostoitumaan joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä tai kokoontumaan vapaamuotoisesti perheterapeuttiklubeihin. Yhdistys tukee harkinnan mukaan paikallista perheterapeuttista toimintaa etukäteen tehdyn hakemuksen perusteella.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisation) kamarin kautta.

 

Koulutustoiminta

Vuoden 2019 aikana järjestetään kuudes suomalainen perheterapiakongressi Helsingissä.  

 

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiayhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen. Puheenjohtajien tapaaminen pidetään vuonna 2019 Suomessa. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin.

Osallistutaan EFTA:n (European Family Therapy Association) toimintaan käymällä NFTO:n (Network of Familytherapy Organisatioin) tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM –kamariin (yksittäisten perheterapeuttien kamari). Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Yhdistys on kumppaniorganisaationa mukana trauman vakauttaminen pakolaisperheissä (EBTS) Erasmus+ EU hankkeessa. Hanke kestää vuoden 2019 elokuulle saakka. Tiedotetaan hankeen etenemisestä ja tuloksista yhdistyksen nettisivuilla.

Tehdään päätös pohjoismaisen ”Fokus på familien” lehden toimitusneuvostoon osallistumisen jatkamisen suhteen.

 

Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman mukaan, jonka johtokunta tarkistaa vuosittain. Jatketaan Perheterapeutti-lehden kustantamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen jäsentiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi.

Yhdistyksen jäsenet saavat Perheterapia-lehden alennettuun hintaan (18 €). Yhdistys maksaa Suomen Mielenterveysseuralle 10 € jokaisesta jäsenen tilauksesta. Suomen Mielenterveysseuran kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä vaihtamalla ilmoitustilaa lehtien kesken.

Selvitellään vuoden 2019 aikana Suomen mielenterveysseuran kanssa Perheterapia-lehden siirtymisestä yhdistyksen hoitoon.

Pidetään huolta siitä, että yhdistys olisi lausuntoa antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheiden hyvinvoinnin kannalta.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että perheterapia on saman arvoisessa asemassa muiden psykoterapioiden kanssa kuntoutuspäätöksiä tehtäessä.

Yhdistys on mukana systeemisen lastensuojelun kehittämisessä ja Lape-hankkeissa. Johtokunnan jäsenet vaikuttavat valtakunnallisesti ja alueillaan perheterapian eteenpäin viemiseksi ja tunnetuksi tulemiseksi.

Julkaistaan sähköisiä jäsentiedotteita yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä. 

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen. Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.

___________________________________________________________________________

SUOMEN PERHETERAPIAYHDISTYS RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa. Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuoden 2016 aikana, kevät- ja syyskokousten yhteydessä, alkusyksystä sekä johtokunnan internaattiin tammikuussa. Lisäksi pidetään 4-6 puhelinkokousta. Syksyn vuosikokous pidetään syyspäivien yhteydessä marraskuussa. Kevään vuosikokouksen pidetään Seinäjoella V Suomalaisen Perheterapiakongressin yhteydessä maaliskuussa

Yhdistyksessä on yksi toimikunta, eettinen toimikunta, jonka jäsenet tulevat johtokunnan ulkopuolelta puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Se kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi on kaksi verkostoa, ammatinharjoittajien ja yrittäjien verkosto sekä alueverkosto. Puheenjohtaja kutsuu eettisen toimikunnan tarvittaessa koolle. Johtokunnasta nimetään yhdyshenkilö sekä alueverkostolle että yrittäjäverkostolle.

Rohkaistaan edelleen jäseniä verkostoitumaan joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä (esimerkiksi Pirkanmaalle ja Lappiin) ja annetaan uusille alueyhdistyksille starttirahaa ja käytännön tukea. Järjestetään Seinäjoen kongressin yhteydessä alueyhdistysten yhteinen tapaaminen.

Samoin järjestetään yrittäjien ja ammatinharjoittajien verkoston tapaaminen Seinäjoen kongressin yhteydessä.

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisations) kamarin kautta.
Koulutustoiminta

Vuoden 2016 aikana järjestetään V Suomalainen Perheterapiakongressi Seinäjoella 17–19.3.2016 yhdessä Pohjanmaan Perheterapeuttien kanssa. Selvitetään mahdollisuutta järjestää jäsenille ilmainen koulutus syksyllä. Tämä riippuu kongressin tuotosta.

Koulutustoiminnan kannattavuus on laskenut, koska kustannukset ovat nousseet eikä maksua voi määrättömästi nostaa. Asiaan vaikuttaa myös kuntatalouden niukkuus; koulutuksiin ei enää pääse samalla tavalla kuin aiempina vuosina.
Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiajärjestöjen puheenjohtajien tapaamiseen Islannissa toukokuun alussa. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin.

Osallistutaan EFTA:n toimintaan käymällä NFTO:n tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Vuonna 2016 on kaksi kokousta. Toinen on Amsterdamissa lokakuussa Euroopan Perheterapiakongressin yhteydessä. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kansainvälisen perheterapiayhdistyksen IFTA:n kanssa sekä kehotetaan jäseniä liittymään IFTA:n jäseniksi. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM -kamariin.
Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman avulla. Jatketaan Perheterapeutti-lehden kustantamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen tiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi. Kokeillaan yhden numeron muuttamista sähköiseksi. Kongressin osallistujille Kongressin yhteydessä järjestetään kysely yhdistyksen jäsenille vielä lehden muuttamisesta sähköiseksi.

Yhdistyksen jäsenet saavat edelleen Perheterapia-lehden alennettuun hintaan (28€). Suomen Mielenterveysseuran kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä vaihtamalla ilmoitustilaa lehtien kesken. Osallistumme myös koulutusten yhteismarkkinointiin muissa lehdissä tarpeen mukaan. Osallistutaan erilaisiin messutapahtumiin, mikäli saadaan rekrytoitua messupäivystäjiä.

Pidetään huolta siitä, että yhdistys olisi lausuntoa antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheen hyvinvoinnin kannalta.

Julkaistaan tarvittaessa sähköinen jäsentiedote, joka lähetetään postitse niille, joiden sähköpostiosoitetta yhdistyksellä ei ole tiedossa. Pohjoismaisen ”Fokus på familien”-aikakausilehden kohdalla muistutetaan lehden edullisesta tilaustarjouksesta jäsenille. Katarina Fagerström on kutsuttu lehden toimitusneuvostoon. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

SUOMEN PERHETERAPIAYHDISTYS RY:N
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa. Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu neljä kertaa vuoden 2015 aikana, kevät- ja syyskokousten yhteydessä, alkusyksystä sekä johtokunnan internaattiin tammikuussa. Lisäksi pidetään 4-6 puhelinkokousta. Syksyn vuosikokous pidetään syyspäivien yhteydessä marraskuussa. Kevään vuosikokouksen aikaa ja paikkaa ei ole vielä päätetty.

Yhdistyksessä on yksi toimikunta, eettinen toimikunta, jonka jäsenet tulevat johtokunnan ulkopuolelta puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Se kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi on kaksi verkostoa, ammatinharjoittajien ja yrittäjien verkosto sekä alueverkosto.

Rohkaistaan edelleen jäseniä verkostoitumaan joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä (esimerkiksi Pirkanmaalle ja Lappiin). Perheterapeuttien alueellinen organisoituminen on tähän saakka toteutunut Ahvenanmaalla, Etelä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa ja Oulussa. Tuetaan uusien alueyhdistysten perustamista starttirahan ja käytännön tuen muodossa. Johtokunta pitää yhteistyössä paikallisten rekisteröityjen tai rekisteröitymässä olevien alayhdistysten kanssa jo perinteeksi muodostuneen internaattiseminaarin syksyllä 2015.

Pyritään järjestämään yrittäjien ja ammatinharjoittajien verkoston tapaaminen vuoden 2015 aikana.

Yhdistys perustettiin vuonna 1984 eli 30 vuotta tuli täyteen viime vuonna. Pohjoismaisen kongressin vuoksi ei merkkipäivää ehditty viettää silloin ja päätettiin, että juhlat pidetään keväällä 2015.

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisations) kamarin kautta.

Koulutustoiminta

Vuoden 2015 marraskuussa järjestetään koulutuspäivät yhdessä Dialogic Oy:n kanssa heidän pyynnöstään. Kouluttajina tulevat olemaan perheterapian kouluttajakoulutuksessa olevat Jyväskylän yliopiston järjestämän koulutuksen opiskelijat sekä Jaakko Seikkula.

Koulutustoiminnan kannattavuus on laskenut, koska kustannukset ovat nousseet eikä maksua voi määrättömästi nostaa. Asiaan vaikuttaa myös kuntatalouden niukkuus; koulutuksiin ei enää pääse samalla tavalla kuin aiempina vuosina.

 

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiajärjestöjen puheenjohtajien tapaamiseen Norjassa 2.-4.5.2014. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin. Osallistutaan EFTA:n toimintaan käymällä NFTO:n tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Vuonna 2015 kokous on Belgiassa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä kansainvälisen perheterapiayhdistyksen IFTA:n kanssa sekä kehotetaan jäseniä liittymään IFTA:n jäseniksi. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM -kamariin.
Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman avulla. Jatketaan Perheterapeutti-lehden kustantamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen tiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi. Mietitään Perheterapeutti – lehden muuttamista sähköiseksi. Yhdistyksen jäsenet saavat edelleen Perheterapia-lehden alennettuun hintaan. Suomen Mielenterveysseuran kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä vaihtamalla ilmoitustilaa lehtien kesken. Osallistumme myös koulutusten yhteismarkkinointiin muissa lehdissä tarpeen mukaan. Osallistutaan erilaisiin messutapahtumiin, mikäli saadaan rekrytoitua messupäivystäjiä.

Pidetään huolta siitä, että yhdistys olisi lausuntoa antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheen hyvinvoinnin kannalta. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii Perhejärjestöjen yhteistyöfoorumin työryhmässä. Foorumin kutsuseminaari pidetään toukokuussa 2015. Vuonna 2015 Suomen perheterapiayhdistys ry haluaa edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia sekä perheterapian ja perhekeskeisyyden näkyvyyttä ja systeemisen ajattelun merkitystä tämän päivän yhteiskunnassa.

Julkaistaan tarvittaessa sähköinen jäsentiedote, joka lähetetään postitse niille, joiden sähköpostiosoitetta yhdistyksellä ei ole tiedossa. Pohjoismaisen ”Fokus på familien”-aikakausilehden kohdalla muistutetaan lehden edullisesta tilaustarjouksesta jäsenille. Katarina Fagerström on kutsuttu lehden toimitusneuvostoon. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.