Eettinen toimikunta

Suomen perheterapiayhdistys ry on päättänyt nimetä erityisen eettisen toimikunnan käsittelemään perheterapeutin ammatin harjoittamisessa vastaantulevia eettisiä kysymyksiä.

Eettisen toimikunnan perusperiaatteet

Eettisen toimikunnan tehtävänä on johtokunnan apuna tukea Suomen perheterapiayhdistys ry:n jäsenistöä ammatin harjoittamisessa syntyvien eettisten kysymysten käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Eettinen toimikunta valmistelee tarvittaessa johtokunnalle kannanottoja jäsenten toimintaan eettiseltä kannalta perheterapeutteina, perheterapian työnohjaajina, perheterapian kouluttajina, perheterapiakoulutusten järjestäjinä, perheterapia-asiantuntijoina, perheterapiatutkijoina tai muuten sellaisessa ammatillisessa roolissa, jossa he esiintyvät perheterapeutteina tai määrittelevät itsensä sellaisiksi. Koska yhdistyksellä ei toistaiseksi ole omaa eettistä ohjeistoa käytetään hoitoalan ammattiliittojen eettisiä sääntöjä perheterapian erikoisluonnetta huomioiden työskentelyn pohjana.

Perheterapiakulttuurin mukaisesti eettinen toimikunta pyrkii ensisijaisesti luottamuksellisesti vuoropuhelun ja neuvottelujen keinoin saamaan jäsenen mahdollinen eettisesti kyseenalainen teko tai asenne korjatuksi ja korvatuksi. Vasta toissijaisesti eettinen toimikunta suorittaa perusteellisen selvityksen ja tekee sen mukaisesti esityksen yhdistyksen johtokunnalle tämän toimivallassa olevia toimenpiteitä varten. Sekä eettisen toimikunnan että johtokunnan päätöksenteossa eettisissä kysymyksissä on oltava huolellinen jääviyden suhteen.

Tarvittaessa voidaan pyytää johtokuntaa tilapäisesti täydentämään eettistä toimikuntaa jääviyden takia käsittelyn ulkopuolelle vetäytyvien toimikunnan jäsenten osalta. Johtokunnan pyynnöstä eettinen toimikunta voi valmistella sille yleisiä eettisiä kannanottoa koskien perheterapiaa tai perheterapian työkenttää. Lisäksi eettinen toimikunta avustaa johtokuntaa eettisen keskustelun ylläpitämisessä ja syventämisessä jäsenistön keskuudessa.

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n eettisen toimikunnan puoleen voi kääntyä ottamalla yhteyttä johonkin tämän toimikunnan jäseneen.

 

Puheenjohtaja:

Ritva Karila-Hietala

ritva.karila-hietala@netikka.fi
p. 044-5801478